Gå til sidens hovedinnhold

Etter tre utlysninger sto de fortsatt uten gode kandidater. Nå har de funnet dem de lette etter

Artikkelen er over 2 år gammel

BAMBLE: Bamble kommune har kjøpt opp de ledige praksisene ved Langesund legesenter og overtar nå driften. Det skulle også bli oppskfriften på å finne to ny fastleger til innbyggerne.

For abonnenter

Fastlegeopprører har spredt seg over hele landet og i både små og mellomstore kommuner er det blitt et problem for mange å fylle ledige fastlegehjemler. Det ble også virkeligheten i Bamble kommune, da to leger sluttet i sine praksiser våren 2018.

Etter hele tre utlysninger, også i utlandet, uten kvalifiserte søkere ble de tvunget til å tenke nytt. Kommunen, i samråd med legene ved Langesund legesenter, landet på å satse på en alternativ driftsform.

Mer tid til pasientene

Løsningen ble å kjøpe opp praksisene ved legesenteret. Dermed slipper nye leger å måtte kjøpe praksisen, og dermed også en stor engangsutgift. Som regel rundt en million kroner. I tillegg har kommunen nå tatt over ansvaret for driften av legesenteret.

– Det var behov for å finne en ny løsning for å sikre et godt fastlegetilbud til innbyggerne. Det har vi nå gjort, og dette er faktisk en historisk begivenhet for kommunen, sier Bambles nye rådmann, Geir Håvard Bjelkemyr.

 

Kontrakten for overtakelse ble formelt undertegnet torsdag ettermiddag av kommunen og fastlegene Halvor Gjestland og Jan Erik Karlsen.

Den nye driftsformen innebærer at hjelpepersonell legene tidligere hadde ansvar for nå er ansatt i kommunen. Videre tar kommunen seg også av annen daglig drift av senteret. I gjengjeld betaler legene i stedet inn en leie til kommunen.

– Det har nok ikke helt gått opp for oss ennå at vi blir kommunalt ansatte, men så veldig stor forskjell blir det nok heller ikke. Det viktigste nå er at vi har fått på plass nye leger og at det blir et stabilt tilbud til innbyggerne. Vi som sitter i førstelinjen merker jo frustrasjonen og utryggheten fraværet av det gir, sier legesekretærene Siri Tufte, Anne Mette Thomassen og Tone Meen.

Umiddelbar effekt

Med den nye ordningen frigjøres også mer tid til kjerneoppgaven for fastelegen, pasientrettet arbeid.

– Fastlegene har fått stadig flere oppgaver. At vi nå slipper ansvaret for drifta, letter det helt klart noe av hverdagen vår, sier Halvor Gjestland.

Helt siden i fjor sommer har legene sammen med kommunen jobbet med å finne en alternativ driftsform. Det har vært krevende prosesser og forhandlinger, men begge parter er nå godt tilfreds med den endelige avtalen.

– Kan det bli aktuelt å gjøre det samme med andre legesentre?

– Det gjenstår å se, og det får vi vurdere når vi eventuelt møter nye store utfordringer med å rekruttere leger, sier kommuneoverlege, Anders Mølmen.

12 søkere

At endringene ga umiddelbar effekt er det i hvert fall ingen tvil om. Da de ny vilkårene ble opplyst om i de nye utlysningene kom det hele 12 søkere inn i første runde. Tre har nå fått tilbud om stilling, og så langt har 2 av søkerne akseptert tilbudet.

– De nye fastlegene i Langesund blir Une Beck (35), snart spesialist i allmennmedisin, samt Hilde Salen som allerede har vært her i lang tid som vikarlege, opplyser Vibeke Devik i Bamble kommune.

Hilde Salen starter i mai og Une Beck i august.

Kommunalsjef Birgit Sannes sier overtakelsen av driften ikke vil koste kommunen spesielt mye ekstra. Hun presiserer for øvrig at alt blir som før for innbyggerne som har sine fastleger ved Langesund legekontor.