Gå til sidens hovedinnhold

Et steg nærmere ny E18

PORSGRUNN: En ny firefelts motorvei nærmer seg enda mer. Revidert planprogram for E18 Preståsen-Kjørholt foreligger. - Uten tvil positivt, vi trenger en oppgradering.

Det sier Bjørn Tore Hjartsjø, politiker (Høyre) i Porsgrunn. Men han legger til at han håper at det ble færrest mulig negative følger.

Videre:

- Dessuten må dette planprogrammet gjennomgås på en grundig måte før en konkluderer. Men utgangspunktet er at en ny motorvei vil bety mye for næringsutvikling og gjøre den generelle trafikken mer effektiv.

Seks kilometer

Planprogrammet for detaljreguleringsplan, som er revidert etter offentlig ettersyn, tar for seg gjennomføringen av planprosessen "og hvilke utredninger som skal gjøres på strekningen Preståsen–Kjørholt for planforslaget".

Planområdet er ved Preståstunnelen, gjennom Skjelsvikdalen, Brattåstunnel, Rød, Steinbrekka til Kjørholttunnelen.

Strekningen er seks kilometer lang og går på en ny firefelts motorvei og tilhørende kryss, veier og konstruksjoner - og deres utforming, men også tofeltsvei lokalt og "gjenbruk av eksisterende E18".

Fartsgrensen på den nye motorveien vil være 110 kilometer i timen.

Åpning er ønsket i 2025.

Byggherre er Nye Veier, mens franske EIFFAGE Genie Civil er hovedentreprenør.

Det heter at utbyggingen CEEQUAL-sertifiseres, noe som innebærer at en kan "måle bærekraft i et prosjekt".

Vannmiljø og kulturarv

Konsekvensutredning skal det bli, men hvilke temaer skal skje i samråd med kommunen, heter det. Men støy, luftforurensning, vannmiljø og kulturarv vil sannsynligvis inngå.

"Planforslaget vil omtale forholdet til nullvekstmålet i regionale planer."

Samfunnssikkerhet skal de ses nærmere på.

Blant de overordna planene som er i bildet er regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-viken.

Gjeldende kommunedelplan for E18 Langangen-Rugtvedt inngår, politiske er denne vedtatt i både Porsgrunn og Bamble.

Det regnes med at den politiske behandlingen av siste utgave av dette planprogrammet vil skje i løpet av høsten og fram til desember.