Det framgår av et brev fra ansvarlig søker Asplan Viak AS.

Fristen for å sende inn kommentar er 16. august.

En betingelse

Det handler om at Skien kommune skal etablere ei bru mellom Klosterøya og Smieøya for de gående og syklende.

Rammetillatelse for prosjektet ble gitt i slutten av juni. På samme tid er det gitt en betingelse for igangsettingstillatelse - den går på at Statens vegvesen, Kystverket, Grenland havn, NVE, Norsk sjøfartsmuseum og geoteknisk fagkyndig skal godkjenne byggeplanen.

I løpet av høsten

Brua vil være en del av gang- og sykkeltraseen rundt Bryggevannet - men det skal være mulig for utrykningskjøretøy å benytte den.

Plasseringen er cirka 10 meter nedstrøms Damfoss. Belysning av brua er planlagt.

Går alt etter planen vil arbeidet med brua starte i løpet av høsten.

Millioner

TA har omtalt den tidligere, og da kom det fram at prisen ville bli på 16 millioner kroner, inkludert moms - med 20 prosent usikkerhet. 11 millioner er foreslått finansiert av Bypakke-midler.

Rådmannen har lagt vekt på at områdene rundt Bryggevannet etter hvert vil framstå som en ny bydel med næringsvirksomhet på Klosterøya, videregående skole og en rekke boliger.

Det er vesentlig at det blir en tilgjengelig forbindelse til sentrumskjernen.

Rådmannen har dessuten anbefalt en tradisjonell fagverksløsning.