Kommunen gir informasjon via dokumenter til valgstyret: "Valgting ved kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023".

Kommunehuset er Midtbygda krets.

Valget avvikles eventuelt der 11. september, fra morgen til kveld.

Deltakelse og innflytelse

Tilgjengeligheten er vesentlig, noe som understrekes av Valgdirektoratet og handler om lokaler der det stemmes og tilretteleggingen av disse.

"Det er svært viktig å sikre at alle som ønsker å stemme ved valg, har muligheten til det. God tilgjengelighet skal sikre den enkeltes rett til deltakelse og innflytelse i samfunnet, og ingen skal ekskluderes fra å stemme."

Mener lokalet er godt egnet

Kommunedirektørens vurdering i klartekst er at kommunehuset skal benyttes som valglokale i Siljan.

Han "anser at lokale er godt egnet til å gjennomføre valget med hensyn til tilrettelegging for at alle har mulighet til å stemme".

Når det gjelder forhåndsstemmegivning gjøres den på Servicekontoret (kommunehuset) - tidligst fra starten av juli. 6. september kan en gi sin stemme på Siljan sykehjem.

Videre er informasjonen at opptellingen i forbindelse med valget skal foretas manuelt både ved foreløpig og endelig telling.