Røiseland hevder hun nå har gjenopprettet staten Niceland og hevder hun vil flytte tilbake til eiendommen i Skippergata om 14 dager dersom det ikke kommer noen innsigelser.

TRUSLER

- Jeg har nesten litt medfølselse med med stakkaren som får denne nissen med på lasset ved "kjøp", skriver Røiseland på Facebook. Hun ønsker ikke å utdype denne ene uttalelsen overfor TA.

På nettsiden sin skriver Røiseland blant annet: - Jeg vil  også gjøre oppmerksom på at jeg kommer til å offentliggjøre alle aspekt rundt evt ulovlig salg, "kjøpers" identitet, hva vi videre gjør, etc.

Hva som ligger i å "offentliggjøre alle aspekter rundt dette" utdyper hun ikke på nettsiden, men TA er godt kjent med at personer i kretsen rundt Røiseland ved flere anledninger har blogget svært grove påstander mot navngitte personer.

Advokat Bjørn Dyrland hos advokatkontoret Wexels ønsker ikke å ta stilling til utspillet. Det er Wexels som står for salget av boligen.

SALGET

- Vi gjennomfører salget som som planlagt, sier Dyrland til TA. Banken har godtatt et bud på eiendommen, men tvangssalget er fortsatt ikke endelig gjennomført av retten. Røiseland har ikke på noe sted i prosessen benyttet seg av muligheten til å anke avgjørelsen til en høyere rettsinstans. Det er banken som har begjært tvangssalg av boligen etter at Røiseland stanset å betale renter og avdrag.

INNBRUDD

Trusselen om at Røiseland vil flytte tilbake til boligen tar Dyrland med stor ro.

- Det blir jo så fall et innbrudd som vi får melde til politiet, sier advokaten. Han fikk sammen med de andre partene i salget i går beskjed om at han er anmeldt av Ingunn Sigurdsdatter. Dette gjelder også statsminister Erna Solberg. Dyrland biter seg merke i at Røiseland ikke annerkjente politiet ved utkastelsen fra Skippergata, men at denne annerkjennelsen nå tydeligvis er tilbake.

Røiseland hevder fortsatt at salget er ulovlig og på sin nye nettside ligger et lengre skriv rettet til vedkommende som kjøper boligen som skal underbygge denne påstanden.

ERNA SOLBERG

Røiseland har også anmeldt staten ved statsminister Erna Solberg. Denne anmeldelsen ble levert til Telemark politidistrikt onsdag og er også publisert på en ny nettside. I anmeldelsen heter det at statsministeren er anmeldt for slavedrift av det norske folk. Identiteten til det levendefødte barnet har blitt kapret til økonomisk fordel for statsmakten.