Det forteller Hilde Svendsen, en av naboene som er berørt etter at det har blitt bestemt at bakken mellom Strømdal terrasse og Gulsetvegen skal holdes stengt med bom. Den skal utplasseres midt i bakken, og siden den er svært bratt, er det klart for naboene at de dermed i praksis blir fratatt retten til å kjøre bil om vinteren.

Møtet med politikerne fra Skien og prosjektlederen fra fylkeskommunen fant sted i den aktuelle bakken tirsdag ettermiddag/kveld.

Åpne selv

- Vi fikk høre at vi hadde blitt bedt inn til et høringsmøte i 2016, men ingen av oss som er berørt har sett en invitasjon til dette, sier Svendsen. - Og vi fikk høre at vi ikke hadde loven på vår siden, av prosjektlederen.

- Det ble påstått at bakken var livsfarlig, men som vi sa: Vi som bor her vet hvordan vi kan kjøre her. Men vi vil ha en elektronisk bom vi kan åpne selv.

- Fire politikere stilte, og jeg opplevde at to av disse ga sin støtte til oss.

- Hva tenker du om muligheten for en ny befaring?

- Det er helt greit, men jeg vil si at jeg ikke skjønner at myndighetene ikke har råd til en elektrisk bom ved våre boliger, så dyrt er det ikke.

Ser på det praktiske

Knut Einar Aas (Arbeiderpartiet), som leder utvalg for klima, miljø og byutvikling i Skien, var på plass tirsdag.

Han sier til TA at han forstår at bakken gir utfordringer for naboene når snøen har lagt seg, og det blir glatt.

- Men først vil jeg nok undersøke litt om det finnes en praktisk bomløsning som ikke trenger å koste all verden. Kanskje er det en mulighet for at de kan få et ansvar for å betjene bommen selv? Jeg redd for at fjernkontroller og så videre vil komplisere det hele.

Mener det er uheldig

Prosjektlederen som var til stede skal ha vært Brian Lund. Til TA har han uttalt tidligere at det er hensynet til sikkerheten for gående og syklende langs Gulsetvegen som er det avgjørende.

– Det vil være uheldig med unødvendig trafikk ut fra denne stikkveien, spesielt ut på det nye fortauet.