Gå til sidens hovedinnhold

Enorm økning i henvendelser til helsestasjon for ungdom: Vold, selvmordsproblematikk, rus hos foreldre

PORSGRUNN: Om koronapandemien er forklaringen alene er usikkert, men snart ett år etter at pandemien endret barn og unges hverdag er det en dyster oppsummering som gis fra flere virksomheter.

Det kommer fram av dokumentet «Covid – 19 situasjonen i oppvekst», ført i pennen av kommunalsjef Tollef Stensrud.

Han innleder med å påpeke at mye har fungert bra, tross krevende omstendigheter, men det kommer også signaler fra flere virksomheter som tilsier at alt ikke er like normalt.

Helsestasjonen for ungdom har hatt en enorm økning i antall henvendelser. De siste månedene har det også vært en økning i bekymringsmeldinger til barnevernet, knyttet mot vold og overgrep, opplyses det.

Strever

I skolehelsetjenesten og ved helsestasjon for ungdom ser man samlet sett et økende strev i brukergruppen med tanke på alvorlige samspillsutfordringer i familier og alvorlige bekymringer hos ungdom, påpeker Stensrud.

Vold, selvmordsproblematikk, rus hos foreldre framheves.

– Det er en økt bekymring for hvordan det står til i en lang rekke sårbare familier, og helsesykepleiere kommer oftere i berøring med alvorlig problematikk, fastslår han.

Helsesykepleierne rapporterer en økning knyttet til selvskading- og selvmordsproblematikk blant enkelte barn og unge.

– Etter årsskiftet har det også vært en økning av saker med alvorlig rusproblematikk hos foreldre, uten at det kan trekkes for bastante konklusjoner om en trend. Antall henvendelser til helsesykepleier har holdt seg på samme nivå til tross for at elevene i perioder har vært hjemme i karantene og da ikke har kunnet «stikke innom» helsesykepleier på skolen. Det generelle inntrykket er at det sendes flere bekymringsmeldinger fra helsesykepleiere i avdelingen per i dag enn det som var tilfellet før mars 2020, oppsummerer kommunalsjefen.

Han legger til at det det også synes å være en økning i saker som leder til avhør på Statens barnehus i Sandefjord i den senere tid.

Ny undersøkelse

Årets ungdataundersøkelse skal avholdes i mars og vil gi kommunen et viktig verktøy i arbeid med ungdom og ungdomsmiljøer. Nytt av året er for øvrig at også elever på mellomtrinnet skal besvare undersøkelsen.

Innen den tid oppsummerer kommunalsjefen situasjonen per nå, slik.

– Vi registrer ikke de store endringene fra 2019 til 2020, men har en bekymring knyttet til økt rusmisbruk blant elever i 15–19 års alder. Det er mindre transparente miljøer som gjør at voksenverdenen ikke har like god oversikt som tidligere, men både lærere, miljøterapeuter, helsesykepleiere og andre er gode og aktive medspillere i det forebyggende arbeidet. Mye bruk av digitale arenaer er også en utfordring med tanke på både en del aktiviteter rundt kjøp og salg, men også når det gjelder trusler og trakassering.

Det hele blir lagt fram som en orienteringssak i utvalg for barn, unge og kultur 3. mars.