Endelig åpnes hele E18 etter raset

Etter planen skal alle fire felt på E18 ved rasstedet sør for Bommestad være i drift fra midnatt tirsdag kveld.