Det sier Terje Tønnessen, direktør i Nav Vestfold og Telemark.

Informasjonen er videre:

Fra august til september har det vært en nedgang på åtte prosent, det vil fra 16 200 til 14 900 registrerte arbeidssøkere i Vestfold og Telemark.

8100 personer er definert som helt arbeidsledige i fylket, 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Det skal være 1000 færre enn for én måned siden.

En økning

– At stadig flere er tilbake i jobb, og at det blir færre arbeidssøkere, både arbeidsledige og permitterte, viser en svært positiv tendens, er utsagnet til Tønnessen via en pressemelding.

Han legger likevel til:

- Men det har vært en økning på 34 prosent av langtidsledige som har vært helt arbeidsledige lenger enn seks måneder. Dette er en gruppe Nav må øke sin oppmerksomhet rundt.

Nyorientering

Tønnessens oppfatning er at det er mange framover som nok må orientere seg mot nye bransjer og arbeidsplasser. Han og Nav oppfordrer alle til å være aktive.

- Det finnes muligheter, og det blir stadig flere ledige jobber, men kanskje innen andre bransjer enn man opprinnelig kom fra, eller tenkte å søke seg til.

Flere ledige stillinger

I september meldes det om 2455 ledige stillinger. I august var tallet 1536.

Helt ledige under 30 år er nå 2479. Antall permitterte er 3914 (1,9 prosent).