En rapport unna grønt lys for jernbane

EN MULIGHET: I dette området ved Herøya industripark kan det komme en jernbarneterminal.  Tone Rabe, leder for industriparkdrift i Herøya industripark AS er klar for det.

EN MULIGHET: I dette området ved Herøya industripark kan det komme en jernbarneterminal. Tone Rabe, leder for industriparkdrift i Herøya industripark AS er klar for det. Foto:

PORSGRUNN: Visjonen om å få jernbaneterminal for gods til industriparken lever i beste velgående. Nettopp nå blir beregningene til Bane Nor avsluttet, og rapporten som skal utgjøre beslutningsgrunnlaget havner i Jernbanedirektoratet.

DEL

- Jeg har tro på at rapporten blir sendt neste måned, og jeg håper at jeg kan få en kopi, sier Tone Rabe, som er leder for industriparkdrift i Herøya industripark AS.

Hvis det går slik Rabe håper, vil Jernbaneverket gå videre og etter hvert bestemme seg for en detaljregulering.

Grønn omstilling

- Dette er et svært viktig prosjekt, det handler om å spare CO2 og ta den grønne omstillingen på alvor - få godstransporten over fra vei til bane. På samme tid må det bære seg økonomisk, forteller Rabe.

Hun er tydelig på at bedriftene i industriparken må støtte opp for at den grønne transportløsningen blir en realitet.

- Prosjektet er også inne i Nasjonal transportplan.

I en artikkel på industriparkens nettsted tar Rabe opp dette med nyetableringer og viser til at Elkem og hydrogenselskapet NEL planlegger å bygge opp fabrikker på Herøya.

I flere år

Ønsket om å jernbaneterminalen til Herøya har vært omtalt i flere år allerede, og i starten av fjoråret var direktør i Herøya industripark på banen, det vil si Sverre Gotaas som uttalte:

– Dette er svært godt nytt for industriparken og hele regionen. En terminal som knytter vei, jernbane og sjø sammen gir oss fantastiske muligheter, og er en viktig forutsetning for å få til en storsatsing på miljøvennligvennlig godstransport i Telemark og Vestfold.Artikkeltags