– En pest og en plage

SKIEN: Slik beskriver fylkespolitiker og politisk nestleder i Frp i Vestfold og Telemark, Thorleif Fluer Vikre den nye fylkeskommunen Vestfold og Telemark. I alle fall når det kommer til innsigelser mot kommunale planer.

DEL

Denne uka er det møte i utvalget for klima, areal og plan i den nye fylkeskommunen. På sakskartet står en rekke reguleringsplaner og arealplaner. Og felles for de er at fylkeskommunen kommer med innsigelse mot planene.

En av sakene er arealplan for Notodden kommune. Her vil fylkeskommunen ha innsigelse i forhold til handel på Tuven og nekte 10000 kvadratmeter detaljhandel. Man vil også legge ned innsigelse mot nye graver ved Heddal stavkirke. Samt andre innsigelser.

En annen sak er det planer om hotell i tilknytning til Ibsenhuset som det foreslås innsigelse mot. Dette på grunn av byggehøyde.

Kulturendring

– Det er skjedd en kulturendring etter sammenslåingen av Vestfold og Telemark, sier Thorleif Fluer Vikre.

– Nå produseres det innsigelser på løpende bånd fra fylkesbyråkratene som legges fram for politisk avgjørelse i hovedutvalget for Klima, areal og plan. Skylappene er store og kraftige, og silo tenkningen er satt i høysete. Min, det vil si fylkeskommunens interesse skal trumfe alle andre samfunnshensyn. Heia fylkeskommunen som vet best, sier han.

Er bekymret

– Jeg er bekymret for veien videre etter at hovedutvalget har fungert i seks måneder. I møtet denne uka er det i fem av fem plansaker foreslått å bruke innsigelsespisken på kommunene. Det politiske flertallet med Ap, SV, Sp og Miljøpartiet i spissen har i de foregående møter svingt pisken flittig mot kommunene sine plansaker og strammet opp faglig råd til å bli en innsigelse.

– For Fremskrittspartiet er det helt klart at terskelen for å fremme innsigelse skal være veldig høy. Slik det nå fortoner seg har fylkesadministrasjonen og politikerne fra Ap, Sv, Sp og Mdg lagt seg på en kurs hvor det produseres innsigelser på samlebånd som Henry Ford ville vært imponert over, sier han.

Personlige synspunkter

I dag er det slik at ansatte i fylkeskommunen kan fremme forslag til innsigelse selv om politikerne ikke gjør det. Det kan de gjøre ved å sende forslag til innsigelse direkte til Riksantikvaren. Noe man har sett flere eksempler på tidligere.

– Innsigelse er et virkemiddel som bør brukes der det er viktige nasjonale interesser, og ikke byråkraters personlige synspunkter som blir løftet opp til viktige nasjonale og regionale interesser og konfirmert av røde og grønne politikere som skal tøffe seg, sier Fluer Vikre.

– Virkningen av innsigelse kan medføre kostnader i form av mer konsulentmat, nye tidkrevende runder og gir som resultat høyere priser på det som skal bygges. Fremskrittspartiet mener det er kommunene som skal bestemme i sine egne områder. Innsigelsestrollet i fylket må temmes for å gi handlingsrom for lokalpolitikerne til å forme sine samfunn ut ifra lokale forhold. De som har skoa på vet best, ikke byråkrater med skylapper.

Artikkeltags