– En legestreik vil merkes av pasientene

LEGEUTFORDRINGER: Lege Lars Håvard Eriksen i Tokke setter fokus på en mulig streik og fastlegenes arbeidsvilkår i øvre deler av fylket.

LEGEUTFORDRINGER: Lege Lars Håvard Eriksen i Tokke setter fokus på en mulig streik og fastlegenes arbeidsvilkår i øvre deler av fylket. Foto:

SKIEN/TOKKE: Det kan bli legestreik. Hvordan den i så fall blir gjennomført skal ikke være varslet. – Men driften ved kommunale legevakter er det stor sjanse for blir rammet, da må pasientene rett på sykehuset.

DEL

Det uttaler Lars Håvard Eriksen i Tokke, der han er kommuneoverlege. Han arbeider dessuten som fastlege og har økter på legevakta.

Han er opptatt av legenes arbeidsvilkår i Telemark.

Lite fritid

– Jeg har fått med meg at til og med Skien nå har rekrutteringsutfordringer. I Tokke og Vinje har vi en fast lønnsmodell og kontroll på situasjonen, men koronakrisa er utfordrende og gir et ekstra press på oss leger, forteller Lars Håvard Eriksen.

Han opplyser om at det i distriktene oftere er leger som slutter enn i de større kommunene.

– Det er spesielle utfordringer for oss som er små, det er jo ikke så mange å fordele oppgavene på. Jeg for min del stiller på legevakta hver 9. dag i tillegg til mine andre oppgaver, jeg jobber én til to helger hver måned, 45 timer per uke i snitt – følgelig blir det ganske lite med fritid når jeg på toppen av det skal være i kommuneoverlegeberedskap 24/7.

Svakheter

Han legger til at pandemien har gjort det vanskelig å kombinere dette med å være fastlege og ha legevakt.

– Fylkeslegen i Vestfold og Telemark har gjort en kartlegging av kommuneoverlegefunksjonen i fylket og funnet en del svakheter. Denne undersøkelsen bli nå også gjort nasjonalt.

– Jeg forventer på grunn korona at kommuneoverleger både heltid og deltid går inn i en svært langvarig og krevende beredskapssituasjon som ikke er bærekraftig på sikt med dagens avtaleverk.

Dispensasjon – en mulighet

Når det gjelder faren for legestreik, bunner den i at det ble brudd i meklingen mellom KS og Legeforeningen i forrige uke. Men foreningen er avhengig av en anbefaling av forhandlingssammenslutning, dermed vil en streik tidligst bli iverksatt 26. oktober.

Hvilke kommuner som blir berørt er enda ikke klarlagt.

En annen ting er at det kan søkes om dispensasjon til den lokale legeforeningen.

Vil sikre vern

Kjernen i konflikten går på særavtalen, den regulerer legevakt, arbeidsforhold for nyutdannede leger og samfunnsmedisin. Et utgangspunkt er at fastlegene har svært travle dager, og at legevaktene kommer på toppen av dette. Arbeidsbelastningen er for høy, og det skal begge parter være enige om.

– Vi søker alltid å finne gode avtaleløsninger, av hensyn til både pasientene og våre medlemmer. Men KS vil ikke forplikte kommunene til helt nødvendige tiltak for å redusere legevaktbelastningen og styrke den samfunnsmedisinske beredskapen, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen, på foreningens nettsider.

Foreningen viser til en undersøkelse fra Helsedirektoratet. Den får fram at leger i mindre kommuner i snitt jobber 37,7 timer per uke på legevakta – i form av tilstedevakt, hjemmevakt eller bakvakt.

– KS har ikke gått med på nødvendige tiltak for å sikre våre medlemmer vern mot ubegrenset arbeid på legevakt. Vi kunne derfor ikke akseptere meklingsresultatet, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Nevnte Hermansen uttaler i tillegg:

– Vi vil selvsagt gjøre alt vi kan for å skjerme pasientene. Streiken vil ikke sette liv og helse i fare. Dette er særlig viktig med tanke på den pågående pandemien.


Artikkeltags