De senere årene har det vært en stor debatt om hvorvidt pensjonistene får mer eller mindre for hvert år som går. Selv om pensjonen justeres opp i kroner og øre, tar ikke økningen nødvendigvis høyde for økte priser.

I helt fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) kommer det frem flere trekk som er alt annet enn munter lesning for mannlige pensjonister. Spesielt dem som tjener godt.

Kraftig kutt for dem som tjener best

En gjennomgang av funnene viser spesielt følgende trekk:

  • Menn med inntekt i topp 25 prosent, har fått en nedgang i realinntekt på 7,7 prosent siden 2015.
  • Menn i gjennomsnitt har fått en reell nedgang på 4,9 prosent.
  • Kvinnelige alderspensjonister har hatt en realvekst på 1,2 prosent.
  • De 25 prosent av kvinner med lavest inntekt har hatt en realinntektsvekst på 4,0 prosent.

Kilde: SSB (alle tall gjelder alderspensjonister i perioden 2015-2020)

Med begrepet realinntekt, betyr det hvor mye du får igjen for pengene. Selv om du får en økning på 10 prosent i din inntekt, har du ikke fått noen reell økning i inntekten din om prisene, rentene og så videre også økte med 10 prosent.

Men selv om menn har opplevd pensjonskutt, mens kvinner har opplevd vekst, er det fortsatt store forskjeller i gjennomsnittlig alderspensjon. Pensjonerte menn hadde 416.300 kroner i samlet inntekt etter skatt, mot 295.900 kroner for kvinnelige pensjonister.

Samtidig er det tydelig at stadig flere begynner å ta ut pensjon allerede ved fylte 62 år, men jobber fullt samtidig, for å maksimere antallet kroner de får utbetalt.

En gjennomsnittlig alderspensjonist, uavhengig av kjønn, i alderen 62-66 år har en samlet inntekt på 815.000 kroner. Over halvparten av inntekten hentes fra arbeid, med 419.200 kroner. Resten er i all hovedsak pensjon fra folketrygden eller gjennom arbeidsgiver.

Andelen fattige menn øker

Det er ikke bare knyttet til inntektsutviklingen at menn sakker akterut sammenlignet med kvinner. Mens andelen kvinnelige pensjonister som er fattige har gått ned fra 14,7 til 13,8 prosent, har den økt blant menn fra 4,2 til 5,0 prosent.

Blant fattige pensjonister i alderen 67-74 utgjør nå menn 41 prosent av gruppen. En økning fra 34 prosent siden 2015. Det er fortsatt enorm forskjell mellom kjønnene, og langt flere kvinner som lever som pensjonister under fattigdomsgrensen.

Dette påpeker forskerne også har en sammenheng med at det er langt færre enslige mannlige pensjonister senere i årene. Eldrebølgen har lenge vært spådd, og nå er det totalt 446.410 personer som er 75 år eller eldre.

Men av dem er det 251.000 som er kvinner, mot 195.000 menn. Dette henger igjen sammen med at menn i gjennomsnitt har fem år kortere forventet levealder, sammenlignet med kvinner.