– Vi tråkker over naturens grenser uten at vi kjenner det. Vi har ingen tabuer knytta til det å ødelegge naturen. Ellen Hageman er klimaaktivist i Extinction Rebellion (XR) og aktiv i Raudt i Midt-Telemark. Men denne forestillingen gjør hun som teolog, prest og troende menneske. Hun mener at kirken går for lite i dybden på hva klimakrisen betyr for menneskers liv og tro i dag. For henne selv har den utfordret hennes religiøse overbevisning, det menneskesentrerte verdensbilde hun representerer som prest og hvordan vi i vårt samfunn forholder oss til andre arter. Torsdag kveld er hun i Spriten kunsthall sammen med mannen, Bruno Hageman, som spiller orgel når de gjør performancen «Skogen må være hellig» i tårnet på kunsthallen Spriten.

– Med forestillingen «Skogen må være hellig» forsøker jeg å tolke ødeleggelsen av jorda religiøst.

Forestillingen er en del av festivalen Høstpunkt, og skjer inni Ida Olesdatter Barlands utstilling «Jeg skriver best i dusjen».

- Utstillingen er en utrolig flott ramme rundt det som skal skje. At Kirken snakker om skaperverket er fint, men at den plasserer mennesket på toppen av skaperverket er et problem. Hvordan kan vi tenke annerledes om det, spør hun. Hun har jobbet med forestillingen, som framføres to ganger på Spriten, i ett år.

– Jeg synger også en dommedagssalme fra 1200-tallet. Det har vært veldig frigjørende å jobbe med noe som ikke bare er ord, med rom og bevegelse. Og et 34-stemmers kirkeorgel i tårnrommet blir fantastisk, mener Hageman. Hun synes Kirken skal snakke om mot i stedet for håp.

– En ting er at det generelt snakkes for lite om økokatastrofen på gudstjenester. Men når det skjer, så drukner det som oftest i vakre formuleringer om håp. Uttrykket må speile alvorlighetsgraden, mener Hageman. Hun søkte om å sette opp forestillingen i Østre Porsgrunn kirke.

– Det fikk jeg ikke. Denne performancen tøyer noen grenser og får sikkert noen til å reagere. «Skogen er hellig» passer godt inn på Spriten. Jeg tenker på forestillingen som en forkynnelse, og stiller spørsmål til samfunnet i dag fra et kristent ståsted. Men spørsmålet om hva det betyr at noe er hellig når skogen brenner eller blir meid ned, angår alle mennesker. Ikke bare kristne.