Gå til sidens hovedinnhold

– Eldreomsorgen rakner

SKIEN: – Eldreomsorgen rakner, og vi er kommet til ei grense. Det går fram av en forespørsel som kommer opp i helseutvalget.

Forespørselen er fra Halvor Berg-Hanssen (Høyre) og Esther Buer (Fremskrittspartiet).

Den kommer opp i helseutvalget 15. september, og et utgangspunkt er tre ulike hendelser omtalt i media (TA), «hvor omsorgen åpenbart svikter».

Betanien og Porsgrunn kommune

Det vises til et vedtak fra mars 2020 som går på at helseutvalget ber «rådmann starte forhandlinger om å kjøpe plasser ved Betanien hospital umiddelbart». Men det har ikke skjedd, hevdes det.

Porsgrunn skal ha kommet med et tilbud om åtte sykehjemsplasser.

Videre vedtok utvalget å åpne for dobbeltrom på sykehjem i forrige måned, og det ser «unektelig ut som om dette er et resultat av at løsningen Betanien og Porsgrunn ikke ble effektuert. Det er grunn til å spørre seg hvem det er som ikke har gjort jobben sin».

Spørsmålene

Fire konkrete spørsmål er med i forespørselen:

1. Hva er Skien kommunes mål med omsorgsarbeidet?

2. Hvorfor er ikke vedtaket fra 11. mars 2020 om å leie plasser på Betanien hospital gjennomført?

3. Hva er årsaken til at Skien ikke klarte å besvare henvendelse/tilbud om 8 sykehjemsplasser i Porsgrunn? Takket Skien kommune nei?

4. Sett i lys av posisjonens dobbeltromsvedtak den 23. august 2021; hvor mange dobbeltrom anslår kommunedirektøren må tas i bruk?

Berg-Hanssen og Buer understreker at de venter seg tydelige og konkrete svar.