En person som ønsker å være anonym har tipset TA om saken. Inne i leiligheten er det åpenbart at den eldre kvinnen går på do der det måtte passe. Både gulvene, sofaen og senga er tilgriset av avføring og urin. I stua er det også en del rot og inne i leiligheten er det en haug med tomme ølbokser. Også på utsiden av leiligheten ligger det litt avføring.

– Helt ufattelig

Mye tyder på at kvinnen får levert medisiner på døra av hjemmetjenesten, og hun får mest sannsynlig også levert mat på døra fra kommunen. Tipseren som har varslet TA om saken, synes det er helt utrolig at ingen har varslet videre om kvinnens boforhold, slik at hun får den hjelpen hun trenger.

– Det er helt ufattelig, sier personen, som mener at leilighetens tilstand viser at kvinnen er psykisk syk og ute av stand til å ta vare på seg selv.

TA fikk tipset etter at vi tidligere denne uka hadde en artikkel om en leilighet i Bamble. Det var i midten av denne uka at en mann viste TA hvordan det ser ut i sønnens kommunale leilighet, hvor sønnen kun bodde et snaut halvår, inntil han ble kasta ut tirsdag i forrige uke. Faren mener at den fullstendig raserte leiligheten bør være god nok dokumentasjon på at sønnen trenger hjelp. Faren fortalte at sønnen gang på gang blir skrevet ut fra psykiatrisk etter bare noen få dagers innleggelse.

Espen Halvorsen, som er fungerende klinikksjef på Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Telemark, uttalte blant annet i samme artikkel at det er lite de kan gjøre, hvis en pasient ikke ønsker behandling hos dem.

– Bruk av tvang er strengt lovregulert i Norge, og det er flere kriterier som må ligge til grunn for å benytte tvang i et behandlingsopplegg, sa Halvorsen.

Stortingspolitiker Bård Hoksrud (Frp) fra Bamble reagerte sterkt på saken, som han vil forfølge videre med et spørsmål til helseministeren.

Er nektet adgang

Når det gjelder den eldre skienskvinnen som TA nå har fått tips om, bor hun i en kommunal leilighet et sted i Skien. I det aktuelle nabolaget er det flere kommunale leiligheter, og mange får daglig besøk av hjemmetjenesten. Etter hva TA erfarer skal den eldre kvinnen være nektet adgang på minst ett kjøpesenter på grunn av manglende hygiene. Det skal også være flere bussjåfører som ikke lenger vil ha henne med i bussen av samme grunn.

Kommunalsjef for helse og velferd i Skien kommune, Erik Nordberg, har sett bildene fra den kommunale leiligheten som den eldre kvinnen bor i.

– Hvis noen i kommunen oppdager at en leilighet er full av avføring og urin, hva er da rutinene med hensyn til varsling?

– Jeg har ikke anledning til å kommentere den konkrete saken, men på et generelt nivå så vil kommunen tilby tjenester dersom en innbygger eller tjenestemottaker vurderes å være i behov av helse og omsorgstjenester. Dette gjelder både for dem som allerede mottar tjenester, men også øvrige innbyggere dersom vi mottar ei bekymringsmelding, sier Nordberg.

– Siste utvei

– Kan folk som ikke klarer å ta vare på seg selv, nekte å ta imot hjelp?

– Kommunale helse og omsorgstjenester er i hovedsak frivillige å motta, men vi forsøker å motivere personer til å motta våre tjenester dersom vi har vurdert at det er et behov for oppfølging. Bruk av tvang har en meget høy terskel og kan kun iverksettes som siste utvei i noen særlige situasjoner og tilfeller, sier Nordberg.

– At personer ikke lenger klarer seg selv – hender det ofte at det tar lang tid før slike saker oppdages?

– For innbyggere som ikke mottar tjenester eller som ikke har et nettverk rundt seg, så kan det ta tid. Der vi gir tjenester, så gjøres det vurderinger av behov ved endringer i helsetilstand. Vi justerer og endrer da tjenestetilbudet, og om nødvendig så forsøker vi ulike tilnærminger for at den det gjelder skal ønske å motta våre tjenester, sier Nordberg.

Nordberg sier på generelt grunnlag at bekymringsmeldinger om personers helsetilstand kan komme inn til kommunen fra mange hold.

– Det kan for eksempel komme fra tjenestemottaker, fra naboer eller det sosiale nettverket. Hvem som helst kan sende oss ei bekymringsmelding, opplyser Nordberg.

Han sier at bekymringsmeldinger rundt personers helsetilstand eller atferd håndteres av helse og velferd.

– Hvis det er bekymring rundt eiendom (i kommunale boliger), så håndteres det av eiendomsavdelinga vår. Men hvis det er bekymring rundt kriminell atferd, så må politiet varsles, forklarer Nordberg.