I TAs papirutgave lørdag 7. august og på nettutgaven dagen før, omtalte TA en sak om en eldre kvinne som bor i en kommunal leilighet i Skien. En anonym tipser fortalte at leiligheten er tilgriset av avføring og urin, noe som også ble dokumentert med bilder. Kvinnen skal få levert medisiner av hjemmetjenesten og mest sannsynlig får hun også mat levert hjem.

– Bør undersøkes

Knut Morten Johansen (Frp) er medlem i Kontrollutvalget i Skien kommune, og han mener at dette er en sak de bør undersøke.

– Vi er veldig forsiktig med å gå inn i enkeltsaker. Samtidig så er det av og til enkeltsaker som kan være med på å avdekke svikt i systemet. Er dette et enkelttilfelle eller er det systemsvikt? Her må vi finne ut «hva» og «hvorfor». Jeg tror det er mange som nå sitter og forventer at politikerne i helseutvalget vil følge opp denne saken, og det er jo også et naturlig sted å begynne, mener Johansen.

Han sier at hvis man ikke får godt nok svar der, så blir det naturlig å forfølge saken videre.

– En av kontrollutvalgets oppgaver er å få gjennomført kontroller på grunnlag av risikoanalyse og mistanke om uetisk ansvar. Det er ikke for henge ut enkeltpersoner, men for å forhindre at noe slikt skjer igjen, sier Johansen, som er fullstendig klar over at slike saker kan være vanskelige på grunn av taushetsplikten og personvernet.

– Men taushetsplikten må ikke komme i veien for et rapporteringsansvar, sier Johansen.

Leder i kontrollutvalget i Skien, Atle Aastad (H), sier at vil sjekke at rutinene er på plass og om noe har «glippet» i dette tilfellet.

– Jeg tenker at vi i første omgang sender en henvendelse til administrasjonen og får et svar på det, sier Aastad.

Han sier at deres første møte i høst er i oktober, men at de har anledning til å innkalle til et ekstraordinært møte hvis de mener det er en hastesak.

– Ikke noe enestående tilfelle

Esther Buer (Frp), som sitter i Skien bystyre og i Utvalg for helse og omsorg, synes det er rart at ingen har fanget opp denne saken, siden den eldre kvinnen mottar kommunale tjenester.

Buer har selv flere års arbeidserfaring fra psykiatrien.

– Jeg har jobba i psykiatrien selv, og dette er nok ikke noe enestående tilfelle. Mange av disse menneskene faller mellom flere stoler. Men at vi ikke har noen som klarer å «huke opp» det her, det reagerer jeg på. Vi har en plikt til å hjelpe mennesker i nød og det finnes tvangsparagrafer for folk som ikke klarer å ta vare på seg selv. Det som er mest alarmerende er at hun får medisiner av kommunen. Det er jo de som skulle ha meldt det videre. Jeg lurer på hva de har gjort, sier Buer, som presiserer at hun ikke vet om noen har rapportert denne saken videre eller ikke.

– Da samhandlingsreformen kom må jeg innrømme at jeg var litt betenkt, og nå viser det seg at det bare fungerer delvis. De som jobber i hjemmetjenesten har en voldsom jobb. Før hadde de veldig mange av den eldre garde, nå har de også mange som er psykisk syke. Hvis Skien kommune skal ivareta folk, da må de få mer helhetlig behandling. Det er tøft for dem som jobber i hjemmetjenesten i forhold til at det er så mange psykisk syke, og jeg tenker at det skulle vært et eget team på dette, mener Buer, som vil følge opp saken i Utvalg for helse og omsorg.

– Som politiker så må jeg bare reise meg opp og si at dette går faktisk ikke an, sier Buer.

Utvalg for helse og omsorg har sitt første møte etter ferien 18. august.