Saken startet i desember 2017, da en gutt fortalte til en lærer at han og de fire søsknene ble slått av foreldrene. Barna ble akuttplassert av barnevernet og foreldrene kom under etterforskning. Nylig var saken oppe i Aust-Telemark tingrett, hvor faren erkjente delvis straffskyld og forklarte at alt som barna sa ikke var sant. Mora erkjente straffskyld.

– Slo med krykke og sko

Gutten som varslet en lærer, forklarte i politiavhør at begge foreldrene slo barna. Han sa at faren slo oftere og hardere, og at foreldrene ikke vil at han skal bli en «norsk gutt», og at de vil han skal være «mer muslim». Gutten sa også at han ikke følte seg sånn selv. Gutten sa også at han hadde blitt slått både med en krykke og en sko. De andre barna fortalte også at foreldrene slo.

Familien flyktet til Norge fra et annet land, og faren sa i retten at det å slå barna er en del av barneoppdragelsen i hjemlandet. Faren sa at han hadde slått de to eldste barna én gang hver i forbindelse med oppdragelse, men at han aldri ville ha tenkt tanken på å slå de minste barna. Han sa videre at de hadde gått på kurs hos barnevernet, og at han nå visste mer om hvordan en skal håndtere situasjoner i familien bedre. Han var heller ikke bekymra for den ene sønnen som har tatt et valg om å ikke være muslim og ikke bo hjemme lenger.

Barnas mor innrømmet at hun hadde slått barna i situasjoner hvor det hadde vært mye stress hjemme, og sa at hun hadde slått med hånda, én gang med ei veske, og at hun slo mot skuldrene og rumpa. Mora sa også at hun hadde lært mye av kursa hos barnevernet.

Fire av barna bor hjemme igjen

Fire av barna ble tilbakeført til familien etter noen måneder, og det er i dag kun det ene barnet som fortsatt bor i fosterhjem. Et vitne fra barnevernet fortalte i retten at foreldrene har vært åpne for å få hjelp og at de har deltatt på flere kurs. Barnevernet mener at det ikke lenger er vold i hjemmet og at forholdene har bedret seg etter at barna kom hjem igjen.

Dommerfullmektig Johanne Fjesme Nakrem og meddommerne Trude Kasin Tobiassen og Geir Foseid mener det er bevist at faren slo barna, men de mener det ikke er bevist at volden var så omfattende som den eldste sønnen har forklart. Retten mener det er bevist at faren i snitt slo barna et par ganger i måneden, og at det barna har forklart om mora i det vesentligste stemmer med hennes egen forklaring.

Retten konstaterer at det klare utgangspunktet i saken er ubetinga fengsel, men mener samtidig at det ville vært svært uheldig om barna nok en gang skulle bli plassert i fosterhjem.

– Det vil vere opprivande for barna å måtte flytte ein gong til, og berre for nokre månader. Barnevernet er som nemnt nøgd med korleis foreldra har tatt tak i problema, og etter deira vurdering så har barna det godt heime hos foreldra no. Det vil difor vere øydeleggjande og verke mot føremålet til straffa, heter det i en enstemmige dommen.

Må betale erstatning til barna

Retten har dømt faren til 250 timers samfunnsstraff, med ei gjennomføringstid på ni måneder. Mora er dømt til 220 timers samfunnsstraff, med ei gjennomføringstid på ni måneder. Hvis ikke samfunnsstraffen gjennomføres, så venter ni måneder i fengsel – noe som gjelder begge to.

Ekteparet er også sammen dømt til å betale oppreisningserstatning til barna sine på henholdsvis 70 000 kroner til den eldste sønnen og på 50 000 kroner til hvert av de andre fire barna.

Foruten om farens delvise tilståelse og moras tilståelse, har retten i formildende retning lagt vekt på at saken er blitt svært gammel.