Cecilie Tvetenstrand er spare- og forbrukerøkonom, ansatt i Storebrand, og blir ofte brukt av mediene når forbrukersaker omtales. Hun er opprinnelig fra Porsgrunn.

Flere menn enn kvinner får inkassokrav

– Det viser seg at det er flere menn enn kvinner som får inkassokrav rettet mot seg, opplyser Tvetenstrand. – Kvinner har i stor grad mer disiplin på dette feltet, og i en familie vil jo det også føre til færre gebyrer, om kvinner bestemmer eller er med på å bestemme.

– Mange tror kanskje at kvinner bruker kredittkort mer enn menn – men det motsatte er tilfelle. Og menn er jo mer risikoglade. Jeg vil oppfordre kvinner til å gå enda sterkere inn på økonomiske forhold knyttet til lån og sparing. Det gir innflytelse og oversikt.

– En må ikke glemme at flere kvinner tjener dårligere enn menn. Derfor er det lurt å spare ekstra til egen pensjon. Men sørg for å skrive en avtale med ektefelle. Uten avtale kan du risikere at eksen stikker av med pensjonen din.

Gutter får mer i lommepenger

Så kan jo diskutere hvor langt likestillingen har kommet på det økonomiske feltet når Tvetenstrand viser til en befolkningsundersøkelse fra Storebrand i fjor – som får fram at gutter i gjennomsnitt får 36 kroner mer per uke i lommepenger sammenlignet med jentene (338 mot 302 kroner).

– Det kanskje ikke den store forskjellen, men samtidig er det påfallende, det virker jo som forskjellsbehandling av gutter og jenter starter tidlig.

– Hva skal foreldrene gjøre da?

– En må jo være bevisst på problemstillingen. Snakke med jentene om det, lære dem å spare i fond, kvinner sparer jo mindre enn menn. En må bygge opp selvtilliten deres på dette feltet. Og generelt ikke gi etter når det blir mas.

– Lommepenger er en god ting når barna blir litt eldre, da må en disponere på egen hånd – selv om en risikerer at en går tom og kanskje ikke har råd til et kinobesøk. Men det er bedre å lære på denne måten enn kredittkort senere i livet.

Slik takler du prisstigning på dagligvarer

Tvetenstrand har også fulgt med på dagligvarebransjens priser etter 1. februar. Det kommer fram at prisene har steget langt mindre enn forventet siden en av de store innen dagligvarebransjen holdt igjen.

– Dette viser jo markedsmekanismene på sitt beste – de slåss om kundene. Utover året kommer dog nye varer og da vil prisene justeres oppover.

– Hva gjør jeg da?

– Du kan melde deg inn i butikkenes medlemsklubber. Det koster ingenting og gjør at du ofte kan få redusert prisen på kassalappen allerede når du betaler. Det gjør det også lettere å kan følge med på ulike tilbud. Og så er det viktig å planlegge godt før du reiser ut og handler. Ikke gjør spontankjøp eller gå sulten i butikken. Da kommer det som regel en rekke unødvendige ekstravarer i kurva. Ganske enkelt: Gjør handlingen i ro og mak.