Det var PD som torsdag meldte at Bamble Bruk har valgt å avhende dammen. Rune Engen Glug bekrefter dette til avisen og forteller altså at det er et entreprenørselskap fra Vestfold som nå står som eier. Selskapet oppgir å ha erfaring med store konstruksjoner og benytter naturstein i murer i sin daglige virksomhet.

Om selskapet for øvrig viser offentlige regnskapstall at det har hatt store millionunderskudd de siste årene. Henholdsvis med 3,41 millioner i 2017, 2,47 millioner i 2016 og 13,29 millioner i 2015.

Gratis

Det er Trygve Bjarkø som er direktør og styreleder i selskapet. Han opplyser at de har overtatt dammen gratis, men at det heller ikke ligger noen økonomisk verdi i dammen slik den ligger nå. Dette vil først kunne utløses ved riving og altså etterbruk av steinene. Eventuelt ved at Bamble kommune, eller andre, kjøper og overtar dammen og således redder den. 

 

Hytteeiere og lokalbefolkningen fortviler: Friluftsperle i ferd med å renne bort 

– Det er mye følelser og engasjement knyttet til dammen du har tatt over. Er du godt orientert om saken?

– Jeg vet en hel del om det ja, sier Bjarkø.

I lys av det betente forholdet mellom Bamble Bruk og Bamble kommune er Bjarkø varsom med å si noe særlig mer på nåværende tidspunkt.

– Av respekt for Bamble kommune, og med ønske om en god dialog med de, vil jeg først få en kommunikasjon med de og det politiske miljøet før jeg uttaler meg noe mer om saken til mediene, sier Bjarkø til TA.

Om økonomien i selskapet Vestviken Utvikling legger han ikke skjul på at den har svingt.

– Vi har også veldig mange år med bra tall som overstiger de dårlige, sier han.

 

Skal ta kurs som kreves

NVEs saksbehandler på konsesjonssøknaden om riving, Arnljot Einride Strømseng, ble orientert om eierskifte på e-post for to dager siden. Formelt kom det i stand i romjula, ifølge opplysningene Engen-Glug har gitt.

Strømseng forteller at de fortsatt behandler saken som en konsesjonssøknad om riving, ettersom ny eier også opprettholder denne.

– Så eierskifte har ingen praktisk betydning?

– I utgangspunktet ikke så lenge ny eier har sagt de ikke vil trekke søknaden. Samtidig stilles det en del formelle krav for å være dameier i Norge, og dette er en spørsmålsstilling som har kommet opp her nå. En representant i eierselskapet må være godkjent, eller bli godkjent for å kunne ta over en dam, påpeker Strømseng.

Han viser til at det er Damtilsynet i NVE som håndterer dette.

Trygve Bjarkø bekrefter til TA at verken han eller noen andre i selskapet oppfyller disse kravene i dag, men at han er kjent med dem.

– Jeg, eller en annen i firmaet, vil bli meldt på det første mulige kurset, sier han.

Høy prioritet

Saksbehandler Strømseng forteller at han får mange telefoner fra private som lurer på framdriften i saken og når en kan vente en konklusjon fra NVE i saken.

– Det er en prioritert sak hos oss og innen våren er omme er vi innstilt på at den skal være ferdig. Det første NVE nå skal gjøre er å invitere til en befaring, slik stort sett alle slike saker trenger. Her vil NVE være med, i tillegg til representant for søker, høringsparter og andre interesserte, forteller han.

 

Ordføreren: – Temmelig overrasket

Ordfører Hallgeir Kjeldal (Ap) tar eierskifte til etterretning, men innrømmer at han ble temmelig overrasket da han fikk informasjonen for et par dager siden.

Dameier om kommunens vilkår for å overta dammen: - Et brev en kommune aldri skulle være bekjent av å skrive 

– For kommunens del er ikke situasjonen endret på noe annet vis enn at vi nå har en annen eier å forholde oss til. Personlig synes jeg likevel det er underlig at det nå har skjedd et eierskifte før NVE har gjort sin vurdering og sine vedtak, sier Kjeldal.

Siste nytt om Kongens dam ble informert om på gruppeledermøte torsdag, og Kjeldal understreker at det fortsatt er tverrpolitiske enighet om at dammen skal bevares som den er, men at saken først må bli ferdig i NVE-systemet før de gjør noe mer med den.

Familien hadde hytte ved vannet, men nå er vannet borte: - Idyllen er rasert