- Vi sitter igjen med mange spørsmål, sier eierne av katten som brått mistet livet på Stridsklev i Porsgrunn.

Det var søndag den 10. mai at kattens eiere fikk en telefon fra en bekjent. Vedkommende hadde sett katten liggende i veikanten cirka 50-70 meter hjemmefra.

- Vår bekjent hadde bare 2-5 minutter tidligere kjørt forbi samme sted. Han så ingen katt der da, så vi forsto at hendelsen var veldig fersk, sier kattens eiere som ønsker å være anonyme.

- INGEN HADDE STOPPET

- Vi sprang ned, og fikk se vår kjære katt død. Katten var fremdeles varm og myk. Det var mye aktivitet i området, men ingen hadde stoppet for å se til katten, forteller de.

To dager senere var eierne i kontakt med politiet. De fikk da bekreftet at ingen hadde meldt ifra om hendelsen som skjedde på hovedveien ved Korpelia på Stridsklev.

Katten var både ID-merket og chippet.

PLIKTER Å MELDE IFRA

Som bilfører eller vitne til påkjørsel av dyr, har du plikt til å stoppe og hjelpe. I Vegtrafikklovens paragraf 12 står det følgende;

«Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommet til stedet»

- Vi har forståelse for at uhell kan skje, men det er uakseptabelt og faktisk straffbart å ikke stoppe og melde ifra om hendelsen. Vi håper vitner til hendelsen tar kontakt, avslutter eierne.