Departementet har delvis hemmeligstemplet mandatet til arbeidsgruppen, som består av Mattilsynet, Politidirektoratet, Økokrim og representanter fra Landbruks- og matdepartementet, skriver Nationen.

Hemmelighetsstemplingen begrunnes av departementet med at mandatet «er et dokument om innhenting av råd og vurderinger om hvordan departementet skal stille seg i saken, og som innhentes til bruk for den interne saksforberedelsen. Unntakene fra offentlighet anses nødvendige av hensyn til en forsvarlig ivaretakelse av det offentliges interesser, herunder for å sikre en god prosess i arbeidsgruppen.»

Stortingspolitiker Morten Ørsal Johansen i Fremskrittspartiet har lovet øremerkede penger til dyrepolitiet, men partifelle og landbruksminister Sylvi Listhaug vil ikke garantere dette.

- Jeg visste ikke at mandatet var hemmelig, men det er ikke på grunn uenighet rundt penger og finansiering. Årsaken er heller at gruppen trenger ro og fred til å gjøre en grundig jobb, sier Ørsal Johansen til avisen. Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening sier det er høyst uvanlig å holde et slikt mandat hemmelig. — Mandater til offentlige arbeidsgrupper som skal utrede mulige offentlige tiltak, lover eller handlingsplaner og lignende, skal selvsagt ikke være hemmelige. Dette er spørsmål som bør underlegges innsyn og mest mulig offentlig debatt, sier Jensen.