Det sier ordfører i Siljan, Kjell Sølverød.

En sak skal opp i formannskapet der det går fram av rådmannens innstilling at det "utarbeides lokal forskrift med forbud mot privat bruk av fyrverkeri".

Skal forebygge

- Det er to soner det er snakk om, en nær sentrum og en omkring Opdalen. Kjernen er å forebygge risiko når gjelder liv, helse, miljø og dyrevelferd, sier ordføreren.

- Forresten er det ikke bare hester som blir plaget av fyrverkeri i Siljan, det er selvsagt en rekke andre firbeinte - og tobeinte.

Nyttårsaften

En henvendelse som er kommet inn er fra Fossheim terrasse boligsameie, i praksis en klage på oppskyting av raketter sist nyttårsaften.

Et utgangspunkt i saken er at Skien har bestemt seg for et begrenset forbud i sentrumsnære områder der det er gammel trehusbebyggelse.

Kommunen må være ansvarlig

Det heter blant annet: "Forskrift om delvis forbud mot bruk av fyrverkeri i Siljan kommune, Vestfold og Telemark":

"Bruk av fyrverkeri innenfor forskriftens angitte områder i § 1-2 er til enhver tid forbudt. Dispensasjon kan kun skje ved arrangementer der kommunen er ansvarlig for gjennomføringen av fyrverkeriet".

Salg av næringstomter

En annen sak som kommer opp i formannskapet er "Salg av næringstomter". Her pekes det på at ordførerens habilitet, og er han inhabil når han eventuell forbereder en sak og den så kommer opp til politisk behandling?

Det heter i dokumentet som behandles: "Dersom ordføreren skal unngå inhabilitet må ordfører ha et overordnet engasjement og ikke utføre saksbehandling i de enkelte saker, slik at det ikke skjer medvirkning ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse".