Det bekrefter ordfører Kjell Sølverød (Senterpartiet).

Konkret stemte posisjonen (10 stemmer) for dette:

"Sak 62/22 utgår med bakgrunn i at det 11.11.2022 er meddelt fra grunneier at avtale med aktuell utbygger ikke vil bli inngått."

I tillegg påpeker Sølverød:

– Det ble også oppfattet som at det var lovmessige uklarheter.

Han peker da på anmodningen om at nye vindkraftprosjekter skal behandles etter både energilov og plan- og bygningslov. Problemstillingen omtales blant annet slik i dokumentene inn mot kommunestyremøtet:

«Behandling etter plan- og bygningsloven vil gi kommunene en langt større innflytelse på utformingen av vindkraftprosjekter enn de har hatt fram til i dag. Forslag til endring av plan- og bygningsloven har ikke kommet ennå, og det er derfor usikkert hvordan prosessen i framtiden vil se ut.»

– Men saken kan vel komme opp igjen?

– Slik jeg ser det nå, er det opp til grunneieren.

Vil ha nært samarbeid

Det er Treschow-Fritzøe som er grunneier, og deres nettsider kan en blant annet nå lese:

«Treschow-Fritzøe følger nøye debatten som pågår om kraftbehov i regionen med utgangspunkt i kraftpriser og framtidig behov for energi i Grenlands-området og Vestfold.»

«I slike saker vil vi søke et nært samarbeid med aktuelle kommuner og øvrige interessentgrupper slik at prosessene blir så gode og inkluderende som mulig».

Utgangspunktet

Innstillingen i saken som kommunestyre da konkret ikke ville ta stilling til var slik:

«Siljan kommune gir samtykke til en konsekvensutredning om hybridkraft med følgende forutsetninger:

a) Kommunestyret fatter vedtak i saken etter plan- og bygningsloven om utbygging skal skje i etterkant av konsekvensutredningen.

b) Det forutsettes at utbygger og grunneier har inngått avtale før konsekvensutredningen startes opp.»