27. oktober publiserte TA et intervju med de berørte parter – etter at hytteeiere Espen Gresvik Schei sto frem og frontet det han mente var forsøpling av et naturområde. Noe han hadde meldt fra om to ganger tidligere – uten nevneverdig respons.

Det viser seg at Kviteseid kommune gjennomførte en uanmeldt søppelkontroll på byggeplassene bare to dager senere – 29. oktober.

Kviteseid kommune har laget en rapport på tilsynet som de har sendt til Statsforvalteren – som et svar på bekymringsmeldingen fra Gresvik Schei.

Ingen spor av brenning

Det er fagsjef i enhet for samfunnsutvikling og teknisk drift, Tarjei Gjeldstad, som har skrevet rapporten.

– Kviteseid kommune har fylgt opp bekymringsmelding om forsøpling og brenning av næringsavfall i samband med hytteutbygging i Vrådal Panorama og Daghustjønni. Kommunen har hatt møte med utbyggar Petter Johnsen – samt ein uanmeldt synfaring 29. oktober. Utbyggar er klar over utfordringa og brukar mykje tid og ressursar på å informere entreprenørane og rydde søppel. Området er vindutsett og det kan vera vanskeleg å unngå at søppel blir tatt av vinden.

– Utbyggar meiner at entreprenørane har blitt flinke til å unngå søppel blir tatt av vinden og det er ikkje brenning av næringsavfall. Utbyggar meiner at det er like stort problem med hytteeigarane som ikkje ryddar opp etter seg som f.eks. bikkjedritt og søppel når dei brukar turområdet.

– Synfaringa viser at entreprenørane har stort sett god kontroll på sitt avfall. Det var avfallskontainerar på byggeplassane og/eller vart avfall lagt i haugar for henting. Det var ikkje spor etter brenning av avfall. Det var lite avfall å sjå i terrenget rundt omkring i hyttefelta og det var vanskeleg å sjå om det var næringsavfallplast eller privat plast som hadde blåst av stad.

– Kviteseid kommune konkluderer med at utbyggar Petter Johnsen har tatt denne utfordringa på alvor og at entreprenørane har system for å ta vare på avfall. Det vil alltid vera ein utfordring på ein vindutsett byggeplass og det er viktig med gode rutinar. Kviteseid kommune vil fylgje med på situasjonen framover og fylgje opp sin plikt som tilsynsmynde.