Det var i 01.25-tida natt til søndag 24. april i år at politiet stanset den 33 år gamle bamblemannen bak rattet i en bil ved Bragenes torg i Drammen. Han blåste rødt og hadde 1,26 i promille.

Saken ble nylig behandlet som en tilståelsessak i Telemark tingrett i Skien, hvor 33-åringen erkjente straffskyld for fyllekjøring.

– Kan få problemer

Dommerfullmektig Maren-Anne Sletten har dømt 33-åringen til 21 dagers ubetinga fengsel, samt til å betale en bot på 76 000 kroner. Hvis ikke boten betales, venter ytterligere fem dager i fengsel. Han er i tillegg fradømt førerretten for en periode på to år, med fratrekk av perioden som lappen allerede har vært beslaglagt. Når denne perioden er over, må han avlegge full ny førerprøve for å få lappen tilbake.

I dommen kommer det fram at det ikke oppsto noen farlige situasjoner under selve kjøringa, ut over det at å kjøre bil med over 1,2 i promille utgjør en generell fare for siktede selv og andre trafikanter.

Som normalt er bøtenivået regnet ut fra 33-åringens inntekt, og 33-åringen har fast jobb.

33-åringen sa i retten at han er avhengig av førerkortet for å hente og bringe et barn, og at han kan få noen problemer med samværet med barnet. Dette mener retten at det ikke kan tas hensyn til, og retten antar at det må finnes alternative transportmåter, og at han også må få kunne hjelp av barnets mor og eventuelt av barnevernet, slik at barnets rettigheter blir ivaretatt.

Ba om fotlenkesoning

Han ba også om å få sone med fotlenke, slik at han kan følge opp jobben og samværet med barnet sitt.

– Ut fra domslengde og lovbruddskategori antar retten at han vil være i målgruppa for slik straffegjennomføring. Siktede er informert om at det er opp til Kriminalomsorgen å vurdere om vilkårene for straffegjennomføring med elektronisk kontroll er oppfylt, heter det i dommen.