Rettssaken gikk for lukkede dører i Nedre Telemark tingrett tidlig i desember. I rettssaken nektet 46-åringen straffskyld. Han sa at han generelt har problemer med hukommelsen, og at han husket lite fra den aktuelle kvelden og natta. Han sa at han hadde drukket noe øl og konjakk, uten at han kunne anslå mengden.

Den fornærmede jenta var på overnattingsbesøk hos 46-åringens datter ei julinatt i fjor da overgrepet skjedde. I rettssaken kom det fram at den fornærmede jenta, som var 14 år, fikk sendt flere meldinger på Snapchat til en kamerat mens overgrepet pågikk. Hun skrev blant annet at hun var livredd, at hun ble voldtatt av faren til en venn og at hun trengte hjelp. Overgrepet ble avbrutt da 46-åringens datter kom inn i rommet. Den fornærmede jenta fikk litt senere løpt ut av huset og hun fikk hjelp av kameraten hun hadde varslet på Snapchat. Voldtekten ble først meldt til politiet et par dager senere av mora til ei venninne som jenta hadde betrodd seg til.

Må betale 550 000 kroner

Nedre Telemark tingrett har funnet 46-åringen skyldig i voldtekt og seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. 46-åringen er dømt til fire og et halvt års ubetinga fengsel, med fratrekk av fem dager som han allerede har sittet i varetekt. Han er videre dømt til å betale 200 000 kroner i oppreisningserstatning og 350 677 kroner i erstatning til den fornærmede jenta. Det sistnevnte beløpet er erstatning for ett års framtidig tapt arbeidsinntekt, siden den fornærmede jenta har fått en forsinkelse på utdanningsløpet sitt på grunn av saken. 46-åringen må også betale 2 808 kroner i erstatning til den fornærmede jentas mor, og dette beløpet er erstatning for egenandeler til psykolog.

Dommen fra tingrettsdommer Kristin Barth-Larsen og meddommerne Tommy Edvardsen og Sonja Wolline Sønstebø var enstemmig, og i tråd med straffepåstanden til aktor, politiadvokat Hans-Petter Aasen.

Den fornærmede jenta dro til voldtektsmottaket først to dager etter overgrepet, og med unntak av noen klore- eller skrapemerker på den ene hofta, ble det ikke gjort noen medisinske funn. Men retten mener den fornærmede jentas forklaring, chatteloggen med meldingene hun sendte til en kamerat og vitneforklaringene fra både den fornærmede jenta og andre vitner beviser hva som skjedde.

– Retten finner ingen grunn til å tvile på fornærmedes forklaring. Etter rettens syn er forklaringa balansert. For eksempel har fornærmede, tross overgrepene hun beskriver, trukket frem at tiltalte er snill og at han aldri truet henne verbalt, heter det i dommen.

Har fått store konsekvenser

I løpet av natta, etter at den fornærmede jenta hadde rømt ut av huset og dratt hjem til en kamerat, kom to av 46-åringens kamerater til huset for å hjelpe til med å lete etter den fornærmede jenta. 46-åringens kamerater forklarte seg også i rettssaken.

– Retten vil også trekke frem at begge tiltaltes kamerater har forklart at de oppfattet ham (den tiltalte 46-åringen) som fortvilet og opprørt da de kom om natten og at de aldri har sett ham slik før. Han sa til begge at han hadde massert fornærmede og at han var usikker på om det hadde skjedd noe mer, heter det i dommen.

I rettssaken kom det også fram at den fornærmede jentas mor, en lærer og andre har forklart seg om ei jente som har forandret seg svært mye etter hendelsen. Den fornærmede jenta har fått problemer med skolegangen, har blitt diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og har utviklet sosial angst.

Under rettssaken ble det dokumentert at det på 46-åringens pc-er ble funnet overgrepsmateriale som opprinnelig var slettet, men som politiets datateknikere klarte å gjenskape. Men dette ble ikke tatt med i straffesaken, siden forholdene var foreldet.

46-åringen ble forsvart av advokat Vibeke Hein Bæra.