I april ble 50-åringen dømt til fengsel i ett år og sju måneder for grov narkotikaforbrytelse, ulike brudd på veitrafikkloven og oppbevaring av narkotika. Etter det har han sittet varetektsfengslet, men har bedt om å bli løslatt.

Nå skal Høyesterett se på dommen mot mannen for annen gang.

For etter at han ble dømt, anket han dommen til Agder lagmannsrett. Den 18. mai ble han nektet å fremme anken. Da anket 50-åringen til Høyesterett, som svarte med å sende saken tilbake til lagmannsretten med noen spørsmål.

Så har lagmannsretten igjen sett på saken. I forrige uke sendte de den tilbake til Høyesterett, som nå skal ta stilling til mannens innevendinger mot dommen mot han.

I påvente av utfallet sitter mannen i varetektsfengsel, men han har bedt om å bli løslatt.

Da spørsmålet om videre fengsling igjen var oppe i Telemark tingrett i forrige uke, samtykket han til en såkalt kontorforretning, men ba om å bli løslatt.

Det ble han ikke og retten avgjorde at han skal sitte fire nye uker i varetekt.

LES OGSÅ: Terrortiltalt mann dømt til 12 års fengsel