Det var tidlig om morgen lørdag 4. desember i fjor at mannen (34) kjørte på Valebøvegen i Skien. Han avpasset ikke farten til forholdene på vinterføret og i en høyresving gikk det galt. Bilen gled over i motsatt kjørefelt og ned i ei grøft. Der traff bilen et tre, noe som førte til store materielle skader på bilen.

Det var snø på ulykkesdagen, men det skal ikke ha vært glatt på stedet.

Mannen fikk en bot for å ha vært uaktsom i trafikken og ikke avpasset faren etter forholdene.

Det viste seg også at vinterdekkene hans var for dårlige, blant annet manglet det flere pigger i dekkene.

Men 34-åringen godtok ikke boten og saken gikk automatisk til retten for behandling der.

Nylig var saken hans oppe, selv om 34-åringen selv ikke møtte. Etter ulykken hadde han imidlertid forklart seg for politiet i avhør.

«Han erkjente at ulykken skyldes ham selv og at han ikke hadde gode nok vinterdekk», står det i dommen mot 34-åringen.

Da politiet dukket opp etter utforkjøringen i fjor, snakket han også med dem. Et politivitne forklarte seg om dette under rettssaken.

«Hun forklarte at siktede umiddelbart etter ulykken fortalte at han hadde mistet kontrollen over bilen», står det i dommen.

Mannen ble straffet med et forelegg å 9.600 kroner for å ha kjørt ut på dårlige dekk.

Han må også betale saksomkostninger i forbindelse med rettssaken for ei drøy uke siden.

«Retten finner at det bør ilegges sakskostnader. Siktede finnes skyldig og burde ha vedtatt forelegget. Han har gjort seg utilgjengelig ved å ikke besvare henvendelser, stevninger og må oppsøkes flere ganger», konkluderer Telemark tingrett.

Saksomkostningene endte på 3.000 kroner.