Det kom fram i en rettssak i Telemark tingrett 11. mai, hvor 58-åringen fra Grenland sto tiltalt for å ha drapstrua ekskona, samt for å ha brutt et besøksforbud.

Ringte til 113

Det var tidlig om ettermiddagen lørdag 25. mars i år at 58-åringen oppsøkte boligen til ekskona i Skien, etter at han først hadde tatt noen sovetabletter og drukket vin.

58-åringen sa at han hadde forsøkt å ringe på hos ekskona, men at verken hun eller noen av barna ville snakke med ham. Deretter hadde han ringt nødnummeret 113 (AMK-sentralen) og sagt at han hadde tatt for mange tabletter. Ambulansepersonellet som kom til stedet valgte å tilkalle politiet, og en politibetjent som vitnet i rettssaken sa at 58-åringen hadde vært veldig rusa.

Politibetjenten sa at 58-åringen hadde sagt at han skulle drepe ekskona, og at han sa at han visste at rettssystemet i Norge fungerer annerledes enn i landet som han kommer fra og i andre land som han kjenner til. Politibetjenten forklarte videre at den tiltalte 58-åringen sa at når han hadde drept ekskona, så ville han slippe straff på grunn av sin mentale situasjon, og han kun ville få tre måneder på psykiatrisk sykehus og deretter slippes fri.

I 58-åringens sekk fant politibetjenten en ny kjøkkenkniv som fortsatt lå uåpnet i emballasje. Politibetjenten så kniven i sammenheng med trusselen og valgte å beslaglegge kniven. Deretter ble 58-åringen kjørt til legevakta og DPS (distriktspsykiatrisk senter), i tillegg til at han fikk utstedt et besøksforbud mot ekskona.

– Tolk med vanskelig dialekt

I retten nektet 58-åringen straffskyld, og han avviste at han hadde kommet med en slik trussel, og han kunne heller ikke huske at politiet kom til stedet. 58-åringen mente at disse påstandene fra politiet måtte bygge på misforståelser og muligens på språkvansker.

58-åringen nektet også straffskyld for å ha brutt besøksforbudet 8. april i år. I retten sa han at han kun var på stedet for å besøke barna, og at han ikke visste at han ikke hadde lov til å oppholde seg utenfor ekskonas bolig.

Han mente at tolken som hadde tolket besøksforbudet for ham ikke hadde sagt dette, og at tolken hadde en dialekt som han ikke forsto og at det også var dårlig telefonlinje. Videre sa han at han ikke hadde hatt briller med seg da han skulle lese hva som sto på besøksforbudet, og at han derfor heller ikke visste hva han signerte på.

Tingrettsdommer Øyvind Haugen og meddommerne Unni Madsen og Tor-Ivar Kristensen ser helt bort fra 58-åringens forklaring om at han ikke skulle ha fremsatt noen drapstrussel mot ekskona til en politibetjent. De viser også til at politibetjentens forklaring understøttes av forklaringene til ekskona og et av barna deres.

– Retten har, på bakgrunn av tiltaltes forklaring og den øvrige bevisførsel, funnet at tiltale har noen psykiske utfordringer, men at det ikke er grunnlag for å anta at disse er av en slik karakter eller alvorlighet at det gir grunnlag for straffrihet eller reduksjon i straffen, heter det i dommen, hvor 58-åringen er funnet skyldig i begge tiltalepostene.

Får beholde kniven

Telemark tingrett har dømt 58-åringen til 36 dagers ubetinga fengsel, som anses sonet ferdig, siden han allerede har sittet 36 dager i fengsel. I tillegg må han betale 5000 kroner i saksomkostninger.

Dommen er i tråd med påstanden til aktor, politifullmektig Ingrid Sortedal Hogstad, som også mente at 58-åringen burde få inndratt kniven, noe hun ikke fikk med seg retten på.

– Retten kan ikke se bort ifra at kniven kun var i sekken i bilen på grunn av en forglemmelse. Det kan heller ikke anses som et hensiktsmessig tiltak for å hindre eventuelle ny kriminalitet å inndra en kniv fra tiltalte. Det pekes i den forbindelse på at tiltalte i alle tilfelle har legitimt behov for kniv i sin husholdning, heter det i den enstemmige dommen.

58-åringen ble forsvart av advokat Heidi Aspeflaten og hadde med seg advokatfullmektig Jason Alexander Werner Salvesen i rettssalen.