– Jeg blir oppgitt når skytebane-planen bare kjøres videre til tross for at innbyggerne i kommunen har samlet inn minst 600 underskrifter mot, dette er skivebom, sier lokalpolitiker Dag Jøran Myrvang (Arbeiderpartiet) i Siljan.

Han har registrert «Bestilling av oppstartsmøte» fra Norconsult AS til Siljan kommune. Norconsult har gjort dette på vegne av Skien jeger- og fiskerforening. Det handler om en mulig ny skytebane på arealene til tidligere Siljan alpinsenter.

Leder av foreningen, Ole-Martin Meland, vil ikke kommentere Myrvangs utspill, men opplyser at foreningen nå må vente på svar fra kommunen.

Skal være attraktiv

Et oppstartsmøte er nødvendig når det gjelder private forslag til detaljregulering, slik det framgår av plan og bygningsloven. Og i bestillingen er det vedlagt informasjon om planen.

Det heter:

«Hensikten med planen er å tilrettelegge for et moderne, attraktivt og støyskjermet skyteanlegg til det beste for allmennheten på arealene til tidligere Siljan Alpinsenter.»

Videre:

«Allmennhetens tilgjengelighet skal vektlegges ved at skyteanlegget tilrettelegges som et flerbruksområde i god samhandling med Skien Jeger- og fiskeforening.»

Flere baner

Ønsket er at skytebanene skal være i bruk samtidig, pluss nevnte «fleksible skytetider og døgnåpen innendørs riflebane».

Tre leirduebaner skal det tilrettelegges for, i tillegg «en skeetbane i form av et kompaktanlegg» og et innendørsanlegg.

Det «tilrettelegges for innendørs anlegg, i form av en 100m innebygd riflebane og en 25m innebygd riflebane/skytekino».

Den eksisterende varmestue er planlagt benyttet som klubbhus for foreningen.

Et areal skal avsette for feltskyting/stevner, eventuelt til haglebaner.

Det er fokusert på støyproblematikken, og en vold planlegges. Tak over haglebanene er en mulighet. En støyutredning skal lages.

Fritzøe skoger

Det kommer fram at banen og sikkerhetssoner «må ligge innenfor eiendom eid av Fritzøe skoger». Navnet skal være «Veidebu skytesenter», tilsvarende det som i dag ligger på Meitjenn i Skien – der er meningen at aktiviteten skal opphøre.

Dagens infrastruktur, grusvei Galtetjønnveien via Fylkesvei 32, skal benyttes. Nærmeste boligområdet i dag er Holtesletta, cirka 1,5 kilometer unna.

Det går fram av dokumentet til kommunen at grunneier Fritzøe skoger «stiller seg positiv til at forening flytter skytebanen» – fra Meitjenn til det gamle alpinanlegget. «Fritzøe skoger har påpekt at det er viktig at brukene videre ivaretar de behov grunneier har, flerbruken av området og naboers virke».

Områder for natur og friluft

I hovedsak skal den nye skytebanen ligge innenfor et området som i dag er regulert til idrettsanlegg, noe ligger innenfor landbruks-, natur- og friluftsområder.

Når det gjelder konsekvensutredning mener Norconsult at det ikke er «konkrete krav til utarbeidelse». Ved en eventuell konsekvensutredning er det ikke nødvendigvis et behov for planprogram, heter det.

Trafikkøkning

Folkevalgt Dag Jøran Myrvang er ikke overbevist: – Nei, og jeg mener noen må ta samfunnsansvar, bare tenk på hvilken økning i trafikken vi risikerer i området.

– Hva tenker du om at administrasjonen skal inn i bildet?

– Jeg har full tillit til at administrasjonen gjør den jobben de skal.