Dødelig drama på sykehuset og i hjemmet

SKIEN: Pårørende vegret seg for å ta pasienten med hjem. Men ble ikke hørt på sykehuset. Pårørende tok med seg pasienten. En time etterpå var pasienten død.