Den amerikanske sentralbanken slo onsdag kveld norsk tid med en trippel renteheving. USA-rentene skal kraftig opp de kommende månedene, men vil gårsdagens historiske økning påvirke Norges Bank?

Rentemøtet her hjemme er 23. juni, men det er i realiteten i dag den bestemmes. DNB Markets tror bare på en økning på 0,25 prosentpoeng neste torsdag.

– Oppløpet til rentemøtet har vært at internasjonalt har rentene løftet seg kraftig i påvente av saftigere hopp i USA. Det har kommet signaler om enda høyere renteoppgang i kjølvannet av de amerikanske konsumpristallene for mai, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til Nettavisen.

Betraktelig oppgang

Haugland sier de internasjonale rentene er en viktig «input» når rentekomiteen i Norges Bank bestemmer seg for hva de vil gjøre. Det skjer i realiteten fredag 17. juni, med mindre det skjer noe ekstraordinært i neste uke.

– Rentene har løftet seg betraktelig i løpet av de seneste ukene og er en av faktorene som har fremskyndet en renteoppgang i Norge, sier DNBs sjeføkonom.

Og det har fått økonomene i Norges desidert største finansinstitusjon til å spå renteøkninger på hvert eneste møte, inklusive mellommøtene, frem til neste vår.

Går det som DNBs eksperter tror, hever Norges Bank styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i juni, august, september, november, desember, samt januar og mars neste år. Da er i så fall styringsrenten oppe på 2,50 prosent.

– Vi mener Norges Bank bør gå gradvis frem, sier Haugland.

Spår dobling

Handelsbanken venter en dobbel heving i neste uke, at øker Norges Bank øker styringsrenten med 0,50 prosentpoeng til 1,25 prosent. Den triple hevingen i USA i går betyr ikke noe for hva Norges Bank gjør 23. juni.

– Nei, det aller viktigste er ikke hevingen i neste uke.

– Om det blir 0,25 prosentpoeng for husholdningene nå eller en dobbel heving, er ikke avgjørende, men hvor er vi på veien. Hovedpoenget er at rentene blir høyere enn det Norges Bank er sagt, og de fleste økonomer sier en til to ekstra renteøkninger, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til til Nettavisen.

Hov sier det er mange faktorer som trekker opp renten, men de baserer ikke denne vurderingen for det som skjer fra dag til dag.

Sjeføkonom i Sparebank1 Markets, Harald Magnus Andreassen, sier høyere prisvekst, lavere ledighet, svakere krone, høyere oljepris og generell økning i rentene ute trekker rentebanen opp. Han ser nå for seg 0,50 prosentenheter høyere renter enn antatt, det meste av økningen i første del av 2023.

– Toppen på rentebanen kan bli oppjustert. Vi har lagt inn 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Både en økning på 0,25 prosentpoeng og 0,50 prosentpoeng er mulig i juni. Vi heller mot 0,25 prosent og deretter det samme i august og i september, sier Andreassen

– Jeg mistenker at en boliglånsrente på 5 prosent vil ha en vel stor effekt på økonomien, både via disponibel inntekt og boligprisene, fortsetter han.