Helt klart er visst fin-fintellingen ikke før torsdag men slik ser det ut nå, med 99.9 prosent av stemmene talt.

Telemarktallene er litt spesielle i år. Man kan sikkert stusse over at et parti som Ap med 36.7 prosent av stemmene tar 50 prosent av representantene. Man kan videre stusse over at et parti som Høyre, som får 21.8 prosent av stemmene, får nøyaktig like mange representanter som KrF med 6.8 prosent. Nemlig en hver. Høyre fikk 21282 stemmer, mens KrF fikk 6607 stemmer. Det står altså mer enn tre ganger så mange stemmer bak Torbjørn Røe Isaksen som det står bak Geir Bekkevold.

Men slik er valgordningen og det er rett og slett ikke mulig å lage en ordning som passer alle, helt perfekt – hver gang.

Rundt forrige valg så var det mange i Frp som mente at valgordningen var urettferdig. Men de mente det bare noen steder. At de med 22.9 prosent av stemmene på landsbasis fikk 24,2 prosent av representantene i Stortinget fikk akkurat de klagene til å stilne. Litt.

I dette valget fikk Frp 16.3 prosent av stemmene og drøye 17 prosent av representantene med sine 29 seter i Stortinget.

Høyre på sin side fikk 26.8 prosent av stemmene og 28.4 prosent av representantene. Så selv det som kan virke urimelig i Telemark jevner seg ganske godt til, utover landet.

Meningsmålinger er en annen øvelse som er mye omdiskutert. Men slike målinger er ikke lett. Ikke bare skal man måle oppslutningen, med en grad av unøyaktighet, hva folk tenker akkurat da. Man skal også prøve å følge bevegelsene og endringene inn mot valget.

Både TA og Varden hadde måling nå sist lørdag. To dager før valget.

TA bruker det anerkjente byrået TNS gallup.

Jeg vil påstå at begge kom ganske godt ut, selv om målingene sprikte en god del. Om man tar utgangspunkt i de største partiene, Ap, Sv, Sp, KrF, Venstre, Høyre og Frp så ble summen av avvikene i TA 7.7 prosentpoeng og i Varden 9.5 prosentpoeng.

TA traff best på Ap der vi målte oss fram til 36.6 prosent lørdag, mens valgresultatet ble 36.7 prosent. Varden traff best på Senterpartiet, der Varden målte 4.8 prosent oppslutning på lørdag og fasiten endte på 4.5 prosent for førstekandidaten for Beate Marie Dahl Eide.

Nå er uansett valget over. Det er all grunn til å gratulere de som ble valgt inn, både de seks fra Telemark og samtlige 169 i hele Norge. Og det er spesiell grunn til å ønske Erna Solberg i Høyre og resten av lederne i de nye regjeringspartiene lykke til med arbeidet framover.

Måtte det blir bra for landet vårt.