Porsgrunn kommunes byggeskikkpris for 2019 går til Vetle Mules veg 52.

Les også: Brant ned huset, satt opp nytt: – Vi har bygget et hus vi synes er kult

– Årets vinner har ivaretatt sin plass øverst på haugen, men også sin plass ved siden av naboer. Bolighuset er et meget godt gjennomført prosjekt med gode arkitektoniske verdier og estetiske kvaliteter. Husets spenstighet og åpninger mot naturen, dets vinkler og kopling til både nabohus og mot sjøen nedenfor, ble framhevet av komiteen. Vindusflatene som speiler naturen gir en illusjon av å trekke naturen inn og oppheve grensene mellom bygg og natur. Materialbruken er god og man har tatt høyde for en nødvendig kvalitet, på et utsatt sted, på haugen over fjorden, med stor slitasje. Husets renhet med få forstyrrende element, detaljfokus i alle bygg på tomten gir en helhet som er et eksempel til etterfølgelse, står det i juryens begrunnelse.

Prisen ble delt ut til eierne Halvor og Maria Bjørnvald Olsen under Porsgrund Historielags julemarked lørdag. Prisvinneren får en plakett til å henge på huset, og 15 000 kroner.

– Fortjener ros

Nytt av året er en egen restaureringspris.

– Vinner er Rindegården i Brevik og dagens huseiere har gjennomført et stort restaureringsarbeid og fortjener ros for både arbeidet og innsatsen. Husets historie startet allerede i år 1800 og det har hatt mange eiere gjennom historien. Restaureringsarbeidet som dagens huseiere har gjennomført, er planmessig og godt og det viderefører gamle tradisjoner og håndverk. Respekten for husets egenart og kulturhistoriske verdi er ivaretatt. Antikvariske prinsipp er lagt til grunn og man har lagt vekt på dette i arbeidet med husets eksteriør. Det brukes kun tidsriktige materialer i arbeidet som er utført og man reparerer der det er mulig, i stedet for å skifte ut. Et tidkrevende og møysommelig arbeid. Ivaretaking av et helhetlig miljø på eiendommen med bakgården og fjøset er veldig bra og her har eierne mottatt midler fra Kulturminnefondet, for å kunne heve bygningene før restaurering startet. Huseierne har også valgt å dele med seg av erfaring og kunnskap via en egen blogg, som både er informativ og interessant, skriver juryen om vinnerne Monica Lill Normann og Mads Rogn.

Også vinnerne av restaureringsprisen får en plakett til å henge på huset og 15 000 kroner.

Kulturprisen

Kulturprisen for 2019 går til modellbåtbygger Thor Hansen.

– En særdeles viktig kulturbærer i sjøfartsbyen Porsgrunn. Han besitter en utrolig mengde kunnskap innen skipsfart og bidrar til at en viktig del av vår kulturhistorie holdes levende og bringes videre. Skip av alle slag, og med historisk verdi, lever videre i arbeidene hans. Han har gjennom sitt liv og virke som modellbåtbygger satt Porsgrunn på kartet. Hans modeller er blitt viden kjent. En rekke av dem befinner seg i utlandet og flere kirker rundt i landet har kirkeskip laget av ham. Produksjonen omfatter alt fra gamle seilskuter, dampfartøy, frakteskip, krigsfartøy og mer moderne farkoster, står det i begrunnelsen.

Hansen har bygget nær 70 båter og fullført andres påbegynte, samt stått bak en rekke restaureringer. Den legendariske Skomvær står for eksempel i rådhuset i Porsgrunn og inne på Oscarsborg Forsvarsmuseum står modellen av Blücher.

Et av hans siste arbeider er kirkeskipet til Østre Porsgrunn kirke. Originalen gikk tapt i kirkebrannen. Men takket være nøye fotografier som Thor Hansen tok under restaurering av det i 1982, har han gjenskapt det til minste detalj og det henger nå i den nye kirken. Prisen består av et innrammet diplom og en sum på 25 000 kr.