Det viser omfattende salgsstatistikk fra Klarnas mer enn 13 000 norske nettbutikker fra 1. juli til 30. september 2022. Mellom en tredjedel og halvparten av all netthandel i Norden går gjennom deres shopping- og betalingsløsninger.

De kartlegger trender for å få bedre innsikt i forbrukeratferd og forventninger.

På fylkesnivå ble det samlet sett netthandlet litt under gjennomsnittet i Vestfold og Telemark i perioden. Mest per innbygger ble det netthandlet i Troms og Finnmark og Nordland.

Det opplyser betalingsformidleren i en pressemelding.

Sammenlignet med gjennomsnittsnordmannen utmerket innbyggerne i Vestfold og Telemark seg med å handle mer innenfor kategorien hus og hage.

Her er noen av de andre hovedfunnene fra Klarnas salgsstatistikk for perioden 1. juli 2022 til 30 september 2022:

Mens netthandelen i Troms og Finnmark var 11 prosent høyere enn landsgjennomsnittet i 3. kvartal 2022, følger Nordland like etter med ni prosent.

Lenger til butikken

Innbyggerne i Vestfold og Telemark handlet to prosent mindre i perioden enn gjennomsnittet per innbygger på landsbasis.

Mens det i Fyresdal ble handlet for 32 prosent mer i gjennomsnitt per innbygger, handlet innbyggerne i Vinje 26 prosent mer. Deretter følger Tinn med 17 prosent.

Minst i fylket ble det handlet for i Skien. Her handlet de for 18 prosent mindre enn landsgjennomsnittet i 3. kvartal 2022.

Flå kommune i Viken er sammen med Rødøy kommune i Nordland de to kommunene hvor det, fordelt på antall innbyggere, ble netthandlet mest i Norge i 3. kvartal 2022. Her handlet de 53 prosent mer enn gjennomsnittsnordmannen gjorde i perioden.

– Det er typisk at det handles mer på nett i mindre kommuner som ligger langt fra byer og kjøpesentre. I forbindelse med ferieperioder, som sommeren vi har hatt nå, ser vi også gjerne at de typiske hyttekommunene kommer høyt på listen, sier Klarna Norges markedsdirektør.

Netthandelstoppen, Vestfold og Telemark, 3. kvartal 2022

Kommune

Shoppingindeks, per innbygger*

Fyresdal

132

Vinje

126

Tinn

117

Færder

114

Hjartdal

114

Holmestrand

111

Kviteseid

109

Tokke

108

Nissedal

107

Siljan

106

Kragerø

101

Sandefjord

100

Notodden

99

Tønsberg

99

Seljord

98

Horten

97

Drangedal

96

Midt-Telemark

95

Larvik

93

Bamble

90

Nome

90

Porsgrunn

83

Skien

82

* Indeks 100 representerer den gjennomsnittsnordmannens netthandling gjennom Klarna i perioden 1. juli-30. september 2022. Et høyere eller lavere tall vise om innbyggerne i fylket/ kommunen handlet mer eller mindre per person i gjennomsnitt enn landsgjennomsnittet gjorde. Indeksen er justert i forhold til folkemengde.

Uendret netthandelshyppighet fra før sommerferien

Ifølge Klarnas store internasjonale Shopping-Pulse undersøkelse, hvor handlevaner og preferanser i 13 av de største vestlige landene er kartlagt i 3. kvartal 2022, er andelen nordmenn som oppgir de handler ukentlig eller oftere på nett uendret fra før sommeren. Nærmere 1 av 4 nordmenn (23 %) gjør dette.

I løpet av den siste måneden er det klær og sko som flest oppgir de har netthandlet (38 %). Deretter følger underholdning (30 %) og skjønnhet og velværeprodukter (25 %).

– Nordmenn har likevel handlet mindre hyppig på nett de siste tre månedene enn alle de andre landene i undersøkelsen, bortsett fra Finland. Dette gjelder spesielt for de over 40 år, sier Elvestad.

I Norge er det spesielt i aldersgruppen 25–40 år at et flertall foretrekker netthandel fremfor fysiske butikker. Deretter følger de mellom 18 og 25 år hvor litt i underkant av halvparten foretrekker netthandel. Selv om den har steget litt, er fremdeles preferansen for netthandel klart lavest blant de over 57 år.

Ifølge undersøkelsen er det primært tre faktorer som nordmenn trekker frem som det store fordelene med netthandel: Flere betalingsløsninger (76 %), at de får lavere priser (74 %) og sparer tid (73 %).

Klarnas tall og undersøkelser for den norske netthandelen i 3. kvartal viser også at søndag og mandag er de største netthandelsdagene i Norge. Tidspunktet hvor flest handler på nett er utover kvelden, med en klar topp som skjer rundt klokken 21.