Disse selskapene gikk konkurs i september

TELEMARK: Det er åpnet konkurs i elleve selskap i Telemark i september. Tre selskap er tvangsoppløst.