Med et skyhøyt smittetrykk er det stadig flere som nå får eller nylig har hatt koronaviruset.

De aller fleste av oss slipper heldigvis unna med mildt sykdomsforløp eller få dager hvor man er «nede for telling».

Likevel er det stadig flere som melder om at enkelte symptomer ikke helt slipper taket, selv om man er ute av isolasjon og det er lenge siden viruset ble påvist.

– Etter infeksjonen får noen sannsynligvis en autoimmun reaksjon som kan gi ulike plager. Det kartlegges nå hvilke plager som er mest typiske for senfølger av covid-19 og hvor lenge de varer, sier assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad.

– Hodepine, slapphet, utmattelse og lavere ytelsesevne er de symptomene som oftest vedvarer etter gjennomgått omikronsykdom. Mange virusinfeksjoner gir denne typen ettervirkninger, og covid-19 har vist seg å gi det i større grad enn mange andre luftveisvirus, sier kommuneoverlege i Nannestad, Matilde Risopatron Berg til RB.

(Saken fortsetter under bildet)

– Merkes i flere uker

Hun sier at det for flere går en del dager før ting blir bedre.

– Det kan merkes i flere uker etter gjennomgått sykdom, selv om man ikke lenger er smittsom og ikke lenger har en «aktiv» infeksjon i kroppen. Det er viktig å tilpasse aktivitetsnivået og få nok hvile.

Fagdirektør for smittevern i FHI, Frode Forland, sier det ikke er noe fasitsvar på hvem som vil oppleve plager lenge etter den aktive infeksjonen.

– Det varierer fra person til person. De aller fleste vil føle seg i fin form allerede noen dager etter gjennomgått infeksjon, mens andre opplever at det tar tid før de føler seg helt i form. Som ved mange andre virusinfeksjoner er dette helt normalt. Har man plager som varer i mer enn fire uker bør man kontakte fastlegen sin, fastslår Forland.

(Saken fortsetter under bildet)

– Ikke noen god oversikt

På samme måte som symptomene for viruset har endret seg med omikronvarianten, virker det også som senplagene har endret seg noe.

– For de tidligere koronavirus-variantene var tap av smak og luktesans, konsentrasjonsvansker og hukommelsesplager blant de hyppigst rapporterte senplagene. Med omikronvarianten har vi foreløpig ikke noen god oversikt. For de fleste avtar plagene etter noen uker eller måneder, mens det ser ut som et mindretall fortsatt merker dem etter et års tid, sier Nakstad.

– Noen kan trenge veiledning og oppfølging for å bli helt rehabilitert, fastslår kommuneoverlege Risopatron Berg.

Ikke smittsom

Om du opplever å ha enkelte plager i etterkant av gjennomgått sykdomsløp betyr ikke dette at du fortsatt er smittsom for andre.

– Nei, det betyr at man har en etterreaksjon i kroppen etter at man har blitt infeksjonsfri som sannsynligvis skyldes autoimmune responser. Det er ikke godt kartlagt hvorfor dette skjer, men for de fleste er plagene heldigvis forbigående plager. Det ser også ut som mild covid-sykdom gir færre senfølger, sier Nakstad.

– Du kan smitte andre i det du holder på å bli syk, det vil si et til to dager før du får symptomer. Deretter de første dagene, rundt tre til fem dager etter at symptomene oppsto. Du er altså smittsom i starten av sykdomsforløpet, fastslår Forland i FHI.