Siden H&M stengte i Arkaden, har lokalene vært leid av billedkunstneren Aslaug Slaathaug og hennes popup-utstilling.

Maleren er fra Telemark, men har bodd i mange forskjellige steder i verden, som Hellas, England, Nepal og Danmark.

Helt siden ungdommen har kunstneren vært interessert i ekspresjonistiske malerier.

– Jeg skjønte veldig tidlig at maling var det jeg hadde lyst til å drive med, forteller hun.

Ikke vanskelig å finne inspirasjon

På spørsmålet om hva som inspirerer den erfarne kunstneren, svarer hun selvsikkert.

– Alt, ler hun.

– Jeg er spesielt glad i naturen. Blomster og havet er to viktige inspirasjoner for meg, forklarer hun videre.

I tillegg til det er de forskjellige stedene hun har bodd og reist til store inspirasjoner.

– Jeg har flere malerier inspirert av New York, Nepal, og Danmark. De er jeg veldig fornøyde med.

Hun liker også å male situasjoner inspirert av barna hennes.

– Flere av maleriene viser fram hverdagspoesien. Jeg har flere malerier av ting og steder jeg har gjort og vært sammen med barna mine.

Videre, markerer hun også hvor viktig farger er i maleriene hennes.

– Jeg tar stor interesse for farger, fordi farger er følelser – så når jeg jobber med farger, jobber jeg med følelser.

Men kunstneren påpeker også den flotte opplæring hun har fått.

– Jørgen Dukan lærte meg mye om farger når jeg var på skole i Lørenskog.

Stilt ut lenge

Kunstneren forteller mer om sine tidligere utstillinger.

– Jeg pleier å være satt opp i Skagen, Danmark, men på grunn av koronaen så måtte jeg avlyse.

Hun er likevel kjempefornøyd med lokalene hun har fått her i Skien.

– Disse lokalene er jo midt i byen – det er jo helt perfekt! Sier hun med et glis.

Kunstneren har leid ut lokalene fram til 15. juli, og vet ikke om hun vil få leie lokalene ut i en lengre periode etter det.

– Det var jo mulig at jeg skulle bare leie ut fram til april, men så fikk jeg være lenger.