Om drøye to uker vil Norges Bank igjen beslutte om renten skal settes videre opp, eller holdes i ro. Omtrent samtidig starter lønnsoppgjøret. Det er allerede varslet at flere renteøkninger er på vei, og i desember spådde Norges Bank en topp for styringsrenten på tre prosent til høsten.

Nettavisen og Renteradar inngikk nylig en samarbeidsavtale, og førstnevnte eier nå 8,3 prosent av selskapet som følger rentemarkedet tett.

Nå forklarer medgründeren hva som er en bra rente:

– Våre brukere med best rente nå ligger ganske nøyaktig på fire prosent i effektiv rente på boliglånet. Dette er typisk kunder som har boliglånet i en digitalbank eller har fagforeningsvilkår, sier Sindre Noss, medgründer i Renteradar til Nettavisen.

Boligtopp frykter ikke renteøkningene: – De fleste har veldig god økonomi

Østlandet kommer best ut

I fjor ble renten satt opp fra 0,5 prosent i januar, og ved utgangen av året var styringsrenten på 2,75 prosent.

Ved dette rentemøtet vil også årets første Pengepolitiske rapport også publiseres. Denne inneholder sentralbankens vurdering av utsiktene for styringsrenten basert på de økonomiske anslagene. Rapporten kommer fire ganger i året, i mars, juni, september og desember.

Noss forklarer at de med boliglån som er bosatt i Oslo og det sentrale østlandsområdet har de beste rentene. Her ser du hvordan rentene i Norge er fordelt på fylke per 7. mars:

Kilde: Renteradar.

– Fylker med mer spredt bosetning som Sogn og Fjordane, Finnmark og Nord-Trøndelag kommer dårligst ut, sier Noss, og legger til:

– Gjennomsnittlig renteforskjell ligger nesten på en renteheving, altså 0,25 prosentpoeng.

Enorm økning i nordmenns forbrukslån

– Forhandle eller bytte bank

– Det er ikke uvanlig at boliglånsrenten ligger et sted rundt halvannet prosentpoeng høyere enn styringsrenten. Per dags dato ligger den på 2,75. Ergo; en boliglånsrente som ligger et sted rundt 4,3-4,5 prosent vil være en OK rente, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank Norge til Nettavisen.

Hun sier at alle bør undersøke om man har en konkurransedyktig rente:

– Med konkurransedyktig rente mener jeg at du har en rente som ikke ligger betydelig høyere enn renten du kunne fått i en annen bank. Som utgangspunkt mener jeg det er fornuftig å benytte seg av finansportalen.no. Her kan du legge inn dine lånevilkår, og du får opp hvilke banker som gir deg mest rente på dette tidspunktet, legger hun til.

Dersom du ser at du kan få bedre rente et annet sted enn der du er kunde i dag, bør du forhandle renten i banken eller vurdere å bytte bank.

– Her kan det være mye penger spart. En annen grunn til å forhandle renten kan være i tilfeller hvor det har skjedd endringer i privatøkonomien og at du av den grunn refinansierer lånet. Dette kan eksempelvis være tilfelle dersom du får ny takst på boligen.

Tusenlapper å spare

– Forhandling av rente vil kunne føre til at du kan spare mange tusenlapper i året om du får forhandlet renten ned. Så dette er virkelig verdt jobben, og det er en svært enkel måte å spare penger på.

Diskusjonen blant meglertoppene og ekspertene har endret seg fra om rentetoppen kommer til å havne på tre prosent, til at de fleste nå regner med at toppen havner på 3,75 prosent.

Da snakker vi om boliglånsrenter over fem prosent.

Et boliglån på tre millioner kroner kan øke med 30.000 kroner før skatt i året. Det tilsvarer 2500 kroner i måneden. Den faktiske økningen avhenger av hva slags lån du har.