Det er kommunikasjonsleder Tania Ripoll som opplyser dette i en pressemelding.

Telemark fylkeskommune har tre kunstnerstipend på 50 000 kroner til fordeling hvert år, og hovedutvalg for kultur har nå avgjort hvem som får utdelt disse stipendene i år.

Folkemusiker Annika Westgård fra Kragerø, kunsthåndverker Gry Grindbakken fra Bamble og billedkunstner Maj-Gret Gaupås bosatt i Skien er de tre som mottar stipend.

- Annika Westgård er en folkemusiker og musikkpedagog fra Kragerø, som kveder og spiller hardingfele. Hun har særlig fordypet seg i slåtter innen Telemark-tradisjonen, men spiller også slåtter fra andre distrikter og komponerer egen musikk. Foruten å være frilans utøver, underviser hun og gjør en stor innsats for å prøve å bygge opp et folkemusikkmiljø i Kragerø. Annika Westgård er en viktig pådriver innen folkemusikkmiljøet i nedre Telemark, og administrasjonen mener det er viktig at fylkeskommunen støtter hennes arbeid, heter det i pressemeldingen.

- Gry Marie Grindbakken er kunsthåndverker og filigranskunstner. Hun har bakgrunn fra folkekunststudier, og er en av få med mesterbrev i filigransfaget i Norge. Hun har mottatt flere nasjonale priser for sitt arbeid, og fikk Telemark fylkeskommunes stipend for husflid og håndverk i 2009. Nå er hun i ferd med å etablere seg i nytt verksted på Stathelle, der hun ønsker å ta inn en lærling, åpne verkstedet for studenter og for andre kunstnere og håndverkere som vil leie seg inn, og også etablere et galleri. I den forbindelse har hun behov for oppgradering i form av et nytt ventilasjonsanlegg, som skal gjøre det trygt å jobbe med metaller, emalje og lodding av materialer i verkstedet. Administrasjonen mener at det er veldig positivt at hun etablerer et verksted der hun legger til rette både for flere arbeidsplasser og for et galleri. Dette kan få betydning for flere håndverkere og kunstnere i regionen. Det er også viktig å støtte den videre kunstneriske utviklingen til en kunsthåndverker som har gjort seg bemerket nasjonalt gjennom flere år, skriver fylkeskommunen videre.

-  Maj-Gret Gaupås er billedkunstner, og valgte for ett år siden å bosette seg i Skien på grunn av deres satsing på kunstnere. Før dette bodde hun i London. Hun arbeider med maleri, og har i tillegg engasjert seg både i driften av det kunstnerstyrte visningsstedet HI10 i Skien og som omviser på kunstsenteret. Hun søker stipend til å dekke utgifter til materialer og til atelierleie. Hun trenger større atelier for å jobbe med større formater som maler, og jobber fram mot en utstilling i Drøbak i mai og juni 2019. Administrasjonen mener det er fint å oppmuntre en profesjonell kunstner som spesifikt har valgt å bosette seg i vår region gjennom å tildele henne kunstnerstipend, og ser også at hun gjennom sitt engasjement for kunstmiljøet er en faglig ressurs i området.

Stipendene kan søkes av kunstnere innen alle kunstarter: musikk, dans, teater, litteratur, fotografi, billedkunst og kunsthåndverk. 

Søkeren må være bosatt i Telemark eller ha nær tilknytning til fylket.