17. februar i år bevilget Stortinget 250 millioner kroner til frivillige organisasjoner på grunn av ekstraordinære strømpriser i perioden desember 2021 til mars 2022. I Porsgrunn er det kommunen som har administrert ordningen. I perioden på fire måneder fram til mars fikk 57 organisasjoner i Porsgrunn cirka 1,4 millioner i strømstøtte til sammen.

Dobbelt så høye utgifter

Stiftelsen Grenland folkehøgskole mottok mest med nesten 294.000 kroner, mens Urædd fotballklubb fikk 146.000 kroner i støtte. For førstnevnte så har strømutgiftene virkelig skutt i været sammenliknet med tidligere år.

– Vi har dobbelt så høye strømutgifter som i et vanlig år. Hvis vi ser på desember 2021 sammenliknet med 2020, så er økningen i strømutgifter på hele 657 prosent. Dette skyldes også en økning i forbruket på 70 prosent fordi desember 2020 var mild, mens det var kaldt i fjor, sier økonomileder Elisabeth Garsjø ved Grenland folkehøgskole.

Strømregningen økte fra rundt 50.000 kroner til 380.000 kroner bare for desember måned. Økningen for folkehøgskolen i januar var på 14 prosent sammenliknet med året før, og 38 prosent i februar.

– Dette gjør et stort innhogg i driften vår, så vi jobber nå med å se hva vi kan gjøre for å spare mer strøm, sier Garsjø.

Stor bygningsmasse

Skolen har administrasjonsbygg, gymsal, sandvolleyballhall og flere internater som trenger å varmes opp.

– Vi boret etter jordvarme da vi bygget nytt internat her i 2020, så vi ser nå om vi kan bruke dette i andre bygg. Men dette krever ganske store investeringer, sier økonomilederen.

Hun er glad for støtten de har fått, selv om det ikke dekker alle strømutgiftene de har.

– Det hjelper, så vi er veldig glad for at vi har fått noe i det hele tatt. Vi kunne søke siden vi er registrert i Frivillighetsregisteret, da vi er organisert som en stiftelse. Alt overskuddet vårt går tilbake til driften av skolen, sier Garsjø.