Det sier stortingspolitiker Bård Hoksrud (Fremskrittspartiet).

Han og partikollegaer reiser denne uka to forslag som ikke blir tatt til følge.

Et utgangspunkt er saken TA hadde i desember 2021 der en far til en rusavhengig og psykisk syk mann i Bamble ga uttrykk for at han oppgitt over at det var så vanskelig å få hjelp: «Jeg forstår ikke at et velstandsland som Norge ikke har tiltak som virker.»

Dårligere livskvalitet

– Mange av innbyggerne våre lever med utrygghet og forringet livskvalitet fordi psykiske syke ikke blir ivaretatt på en god måte, påpeker Bård Hoksrud. – En grunn til det er samtykkekravet fra 2017.

– Og det handler ikke bare om omgivelsene, også den som er syk vil kunne få det bedre om vedkommende blir tatt hånd om med tvang, og dermed ikke er en fare for andre – og dessuten får behandling.

Flere steder i landet

Hoksrud viser til at det flere steder i landet den siste tiden har vært alvorlige voldshendelser der psykisk syke har stått sentralt. Han mener det vil være riktig å forandre på samtykkekravet.

– Det er synd at de andre partiene ikke ser dette og blir med på våre forslag som er svært så sindig formulert.

Forslag 1 går på utrede konsekvensene av straffelovendring fra 2016 og samtykkekravet fra året etter.

Forslag 2 er formulert slik: «Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag til endringer i psykiske helsevernlov og straffeloven, for bedre ivaretakelse av samfunnets behov for vern mot og behandling av alvorlig psykisk syke personer.»

Men dette får altså ikke gjennomslag.