Gå til sidens hovedinnhold

Dette skjer med Grenlands-søpla du sorterer hjemme

GRENLAND: Med kritisk blikk har kildesortering, og den faktiske effekten av det, vært satt under lupen i mange år og flere spørsmål har blitt reist. Renovasjon i Grenland legger nå fram en oversikt over hva som skjer med avfallet fra Grenland.

For abonnenter

En ting er hvor mye som faktisk gjenvinnes og får ny verdi, men en annen ting er hvor det faktisk skjer.

Særlig lang transport av avfall har skapt debatt, lokalt og nasjonalt, og det er på det rene at avfallsanlegg i både Tyskland og Sverige spiller en viktig rolle for behandling av avfallet du sorterer hjemme. Forklaringen på det er mangel på kapasitet i Norge, men også pris, forklarer renovasjonsselskapet.

Dessuten:

– Dersom man ved å transportere noe lengre, får en bedre løsning på behandling av avfallet, kan dette i noen tilfeller være den miljømessig beste løsningen, skriver daglig leder i RiG, Anne Berit Steinseth.

Etter at en rekke spørsmål ble reist av Gustav Søvde (Venstre) i Skien bystyre i mars i år, har RiG svart opp med en overordnet redegjørelse.

Her er oversikten

Papp, papir og drikkekartong – 4,295 tonn i 2020 (Norsk Gjenvinning)

Hva blir det til?

– Pappen blir sent til gjenvinning av ny papp og materiell i isolasjon og laminat plater

– Emballasje kartong blir sortert ut og blir til ny emballasje kartong

– Ukeblader og aviser blir til nytt avispapir

Hvor skjer behandling/videreforedling?

– I Norge. Papp utgjør ca. 6–8 % av husholdningspapiret.

– Emballasje kartong blir sortert ut og blir til ny emballasje kartong i Sverige og Tyskland. Dette utgjør ca. 50-55% av husholdningspapiret

– Ukeblader og aviser utgjør ca. 30-40% av husholdningspapiret. Dette gjenvinnes i Norge.

– Restavfall utgjør ca. 1-2 % av husholdningspapiret og dette går til forbrenning i Norge

Miljøeffekter: 98 prosent går til gjenvinning, 2 prosent til forbrenning

Plastemballasje – 739 tonn i 2020 (Norsirk)

Hva blir det til?

En andel til materialgjenvinning, og en andel til forbrenning. Norsirk er nye i markedet, og har ikke offentliggjort første statistikk ennå.

Hvor skjer behandling/videreforedling?

Plasten transporteres til Tønsberg og presses i baller. Hentes herfra av Norsirk, som er en del av produsentansvarsordningen for plast. De har videre avtale med Swerec som ligger i Brearyd i Sverige, en distanse på ca. 320 km. Utsortert plast vaskes og pelletteres og selges på markedet som råvare.

RiG bemerker at det ikke finnes nasjonal kapasitet for å sortere plasten i Norge.

– Dersom dette kommer på plass, vil produsentansvarsselskapene helt sikkert benytte disse. Tidligere hadde RiG avtale med Grønt Punkt Norge AS, som er et tilsvarende selskap som Norsirk. I 2019 sa de opp avtalen med RiG pga. forurensninger i plast og blå poser fra optisk sortering. Alle selskap med optisk sortering ble sagt opp av GPN på det tidspunktet. RiG har p.t. derfor ikke noe fritt valg om hvem som skal håndtere plasten, skriver daglig leder Anne Berit Steinseth.

Matavfall – 4 350 tonn i 2020 (Greve Biogass AS)

Hva blir det til?

Materialgjenvinnes. Blir til biogass (drivstoff) og biogjødsel med mer.

Hvor skjer behandling/videreforedling?

Biogassanlegget ligger ved Taranrød i Tønsberg kommune. Biogass benyttes i busser, renovasjonskjøretøy mm i Vestfold og Telemark. Biogjødsel brukes på gårder, primært i Vestfold, som også leverer husdyrgjødsel inn i anlegget. I tillegg produseres fossilfri CO₂ som benyttes til produksjon av tomater i drivhus på anleggsområdet.

Restavfall – 14680 tonn i 2020 (Geminor)

Hva blir det til?

100 % blir forbrent og engergigjenvunnet.

Hvor skjer behandling/videreforedling?

Transporten går fra Grenland til Lidköping i Sverige, en distanse på ca. 344 km med EURO 6 lastebiler. Her blir avfallet forbrent og benyttet som energi.

Slik forklarer RIG hvorfor alt sendes til Sverige og ikke behandles lokalt:

– Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i Norge til å forbrenne alt avfallet som har behov for dette i Norge. Dette fører til at prisen for å levere avfall til forbrenning i Norge er høyere enn i Sverige. Siden anskaffelsen av denne tjenesten er underlagt Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter skal beste tilbud velges. I denne anskaffelsen ble pris vektlagt 70 % og ressursutnyttelse 30 %, opplyser Steinseth.

Glass og metallemballasje, 1 787 tonn i 2020 (Sirkel glass AS)

Hva blir det til?

Nye glass og metallprodukter. 100 % materialgjenvinnes

Hvor skjer transport/videreforedling?

Glass og metallemballasjen fraktes til Sirkels anlegg i Fredrikstad. De produserer en del lokalt samt sender noe til andre glassmelteverk i Norge.

Miljøeffekter

Innsamlingen skjer ved renovasjonsbiler som går på biogass. Transporten mellom Grenland og Fredrikstad skjer med lastebiler som også går på biogass.

Vesentlig økt materialgjenvinning

Steinseth forteller at de nå har en materialgjenvinning totalt sett på hele 57 prosent.

– I mange år har vi ligget på rundt 37 prosent så dette har økt vesentlig, i tråd med mål vedtatt i hovedplan i 2017.

Oppfordringen til de tusen hjem er klar. Fortsett å kildesortere og vær nøye.

– Etterhvert som man blir flinkere på det ser vi også at markedet tilbyr noe mer og bedre enn forbrenning og deponering. Markedet utvikler seg hele tiden, poengterer hun.

Renovasjon i Grenland var for øvrig første renovasjonsselskap i Norge som inngikk avtale om gjenvinning av tremateriale. Istedenfor at det brennes, blir det til møbelspon til nye produkter.

– MDF og Huntonittplater kan ikke gjenvinnes til nytt trevirke, og går derfor til forbrenning. Dette utgjør anslagsvis 10 % av den totale mengden trevirke. Alt øvrig trevirke går til materialgjenvinning, forteller Steinseth.