Det sier Mathilde Bu Skjeggestad, fylkesleder for Elevorganisasjonen i Vestfold og Telemark.

Hun har støtte av politiker Karoline Aarvold (Høyre) som har tatt opp problemstilling i hovedutvalg for utdanning og kompetanse i fylkeskommunen.

761 unge er spurt

Bu Skjeggestad tar utgangspunkt i en fersk Røde Kors-rapport, der 761 unge i alderen 16 til 19 år er med.

Rapporten forteller blant annet at:

* Over sju av ti oppgir at de føler seg ensomme nå for tiden

* Nesten hver fjerde føler seg ensom ofte, mens halvparten svarer at de føler seg ensomme av og til.

* På spørsmål om de kjente på ensomhet før pandemien, svarer over halvparten bekreftende på dette.

* 82 prosent av jentene i undersøkelsen oppgir at de føler seg ensomme, mot 63 prosent av guttene.

Det er ikke enkelt å sammenligne data fra ulike år, men Røde Kors fastslår: Flere undersøkelser viser til en økning i ensomhet blant ungdom.

Høy terskel

– Å styrke skolehelsetjenesten er på tide, fastslår Bu Skjeggestad. – Terskelen for å få hjelp er altfor høy, og mye hjemmeundervisning det siste året har ført til at det har blitt mye vanskeligere å få hjelp og oppfølging av skolehelsetjenesten.

– At så mange har følt på ensomhet og andre kjipe tanker, er noe som fylkeskommunen må ta seriøst.

Digital skolehelsetjeneste

Bu Skjeggestad er av den oppfatning at selv om skolehelsetjenesten av flere oppfattes som viktig, er det mangler.

– Helsesykepleier er til stede for sjeldent, og som vi har erfart under hjemmeskole; enda mindre til stede digitalt.

Hun og organisasjonen er positiv til digital helsesyketjeneste.

– Det er viktig å ha en sterk, lavterskel skolehelsetjeneste som omfatter helsesykepleier, psykolog, miljøterapeuter og pedagogisk- psykologisk tjeneste, vi håper at en digital plattform vil gjøre dette lettere.

Samtidig:

– Til tross for dette er det viktig at fylkeskommunen ikke erstatter en styrking av skolehelsetjenester fysisk på skolene med et digitalt tilbud.

Politiker Karoline Aarvold sier til TA at hun synes hun fikk lite konkrete svar på sine ensomhetsspørsmål i utvalget, men hun vil følge opp saken videre.