Regelen er enkel; bortsett fra toalettpapir er det er kun det som kommer ut av kroppen som skal i do, sier enhetsleder for avløp i Skien kommune, Anette Hoppestad Hardli i en pressemelding.

Merker at flere er hjemme

I Skien er det 75 avløpsstasjoner, og driftsleder Stig Simones forteller at det er lett å merke at flere husstander er hjemme om dagen.

-Vi opplever en generell økning på alle våre stasjoner, og da blir det også mer å gjøre for våre folk. I dag er alt driftspersonell friske og på jobb, men om noen blir syke må pumpestasjonene prioriteres. Det er derfor svært viktig at innbyggerne ikke kaster ting i do som gjør at vi må rykke ut og rette opp feil der det har tettet seg, sier han og legger til at folk ofte er ganske ukritiske til hva de putter i toalettet.

Vi finner alt fra bleier, vaskemopper, filler, q- tips, engangshansker og våtservietter. Det er sikkert noen som tror disse løser seg opp, men det gjør de ikke. Fortsetter man å putte dem i toalettene blir det til slutt tett.

- Vi hadde spart mye tid om folk ikke kastet så mye rart i do, sier Farah Noor, vedlikeholdsarbeider i avløpsenheten. Vi sliter også med mye fett på våre stasjoner som folk tømmer i do, legger han til. Fettet som blir igjen i pumpestasjonene må suges opp av septikbil, denne tiden skulle vi gjerne brukt på andre oppgaver, sier Noor.

Mye av det uønskede avfallet som havner i de ulike stasjonene kommer seg ofte videre til renseanlegget, men når det sier stopp kan det få store konsekvenser. Kloakken vil kunne gå rett i elva eller opp i kjelleren til nærmeste nabo.

- Det må vi for all del unngå, sier Simones, som støtter enhetslederens oppfordring. Bruk doen som tiltenkt, så går dette veldig bra, avslutter han.

Dovett-regler

Dovett-reglene gjelder alltid. Men er ekstra viktige nå, når vi alle bør holde oss så friske som mulig:

• Hvis mulig bør syke personer i husstanden bruke eget toalett.

• Vask toalettene med vanlige rengjøringsmidler ofte. Bruk hansker.

• Lukk lokket før du skyller ned.

• Vaske hendene, grundig og lenge med såpe og vann.

• Vask håndvask og blandebatteriet ofte med vanlige rengjøringsmidler.

• Kun tre ting i do, det ene er dopapir. Selv små andre gjenstander kan lage store problemer.