Dette huset setter stopper for konserter - nå vil kommunen kjøpe det for seks millioner

BAMBLE: Regulert til boligformål legger Cudrio gate 3 strenge begrensninger på tillatt lydnivå fra Dampskipsbrygga. Nå er det ett av flere argument for at kommunedirektøren vil kjøpe eiendommen.