Dette er farligere enn slitte sommerdekk

Av

En av fem kjører med vinterdekk på sommeren.