- Nå får det etterhvert komme en egen sak om dette politisk, så får vi se hvem som bryr seg. Dette må være mulig å få til uten at man skal lage "forretning" ut av det, sier Dyrkorn.

Uttalelsen kommer etter at han torsdag fikk svar fra administrasjonen, fremført av ordføreren, om status for det videre arbeidet med byttebua på Eik.

I redegjørelsen lagt frem av ordfører Hallgeir Kjeldal gjøres det raskt klart at kommunen sikter mot en løsning for ombruk som er mer lik den som blir praktisert ellers i Grenland. Det vil si, et mottak og en butikk som senere selger gjenstandene til en rimelig penge.

- Vi vil ikke ha den ordningen. Vi vil at folk skal skulle hente ting gratis, gjentar Dyrkorn.

- Fungerer ikke

Som omtalt flere ganger tidligere mener imidlertid kommunen at løsningen hvor man «fritt» kan hente med seg ting ikke fungerer.

- Det må på plass en mer organisert ordning. Det oppsto for mange «uheldige» situasjoner som er referert tidligere. Med denne bakgrunn er det som sagt igangsatt et arbeid med den hensikt å etablere en betjent løsning der det er mulig å levere brukbare eller eventuelt reparerbare ting, lyder svaret fra ordføreren.

Det pågår nå en dialog med NAV og Grep vedrørende en ny gjenbruksordning. Planen er at denne kan kombineres med arbeidstrening, språktrening og andre muligheter som NAV ser i sitt virke.

- Utgangspunktet er at brukbare saker og ting skal kunne komme tilbake i bruk hos de som var behov for det og at noen mennesker skal kunne få verdifull opplæring samtidig. Et eksempel er at møbler som kommer inn til gjenbruk kan benyttes til å møblere kommunale boliger.

Det vurderes også å etablere et lite verksted der personer kan få arbeidstrening gjennom å reparere ting.

- Dette er tenkt gjennomført i isolert telt som blir plassert i forlengelsen av Eik gjenvinningsstasjon. Planen var at nytt telt skulle være på plass våren 2020 og at et prosjekt i regi av NAV skulle sørge for bemanning og drift. Korona utbruddet medførte at planene ble satt på vent, skriver ordføreren.

Ole Roger Dyrkorn (R) sier han vil ha en politisk behandling av det hele.

- Arbeidstrening og språktrening er kjempebra det, men det kan man fint få til også uten å lage en butikk eller forretning av det, sier han.