(Kragerø Blad Vestmar)

Jeg leser debattinnleggene i KV om havnefrontens utvikling. Ofte er jeg sterkt uenig i det som skrives. Kragerø bys venner vil byens beste – det er jeg ikke i tvil om. Likevel syntes jeg argumentasjonen i KV er totalt ensporet og fastlåst. Det dreier seg om å gjenta «hvor grusomt det er at det skal bygges på B14, B15 og B16». I det siste debattinnlegget sammenliknes Ivar Tollefsen med Onkel Skrue. Men hva har Onkel Skrue egentlig bygd ut og investert i Andeby?

At man gjør denne sammenlikningen syntes jeg er provoserende lesning. Mitt inntrykk er at Tollefsen har interesse for arkitektur, utvikling av byområder og friluftsarealer. Det vil også ta veldig lang tid å tjene inn de investeringene som nå gjøres – her er det ikke snakk om noen kortsiktig profitt. Jeg savner litt evne til nytenkning og konstruktive forslag innenfor det som er økonomisk realiserbart.

Under overskriften «Hvorfor bry seg om arkitektur» vises de nye bildene av planene for B14/15. Men bygningene og arealene på bildet har da et mye bedre arkitektonisk uttrykk enn det som er her i dag? Eller er Maxbobygget, brakkene og vinmonopolet arkitektoniske perler? Ikke i mine øyne.

Les også

Hvorfor bry seg om arkitektur?

Jeg er kragerøpatriot og venn av Kragerø by, født og oppvokst her, tilbakeflyttet for å bli. Jeg vil at barna våre skal få tilknytning til Kragerø og at fraflyttingen skal snu. Jeg vil at Kragerø sentrum skal vedlikeholdes, bevares, men det må også videreutvikles. Det som pågår nå er i mine øyne først og fremst spennende byutvikling, som gir et utilgjengelig byområde liv, og hvor man for en gangs skyld har muligheten til å planlegge helhetlig.

Det å skape levende byrom er noe arkitekter er veldig opptatt av. Jeg ser i dag få som sitter på bryggen utenfor Maxbo og koser seg i solen. Med en restaurant eller flere butikker her hadde dette blitt et levende byområde. At man har en velvillig investor som motor for denne utviklingen, er en mulighet som må gripes. Det har heldigvis politikerne også forstått, tross at janteloven tydeligvis fortsatt står sterkt i Kragerø.

Man kan velge å se negative eller positive sider ved alle valg. Utsikten til Øya fra bilveien blir redusert, men kommuneansatte får mulighet til å ha arbeidsplassen i sentrum og være nærmere handelsnæringen. Dette er med på å forsterke Kragerø by. Utsikten til Øya blir også finere enn noen gang om det blir bilfri promenadekai på utsiden av byggene, slik jeg forstår det er planer om. Det kan kanskje være ulemper med at ett konsern eier mye av sentrum – det kan gjøre det sårbart om det skulle bli nye fremtidige eiere med andre intensjoner. Fordelen med én eier er at det muliggjør helhetlig byplanlegging og arkitektur. Jeg mener vi kragerøfolk må ha to tanker i hodet samtidig. Vi skal utvikle en ny bydel og vi skal bevare den gamle. Eller går ikke det?

Filip Hasseleid
Innbygger